Tôn vinh các kênh, điểm bán hàng VinaPhone tại Hà Nội

12:09, 13/10/2018

(XHTT) - Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội thuộc VNPT Hà Nội vừa triển khai nhiều hoạt động, tri ân tôn vinh các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền, các điểm bán lẻ có thành tích xuất sắc nhất trong các chương trình phát động thi đua.

Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội thuộc VNPT Hà Nội vừa triển khai nhiều hoạt động, tri ân tôn vinh các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền, các điểm bán lẻ có thành tích xuất sắc nhất trong các chương trình phát động thi đua.

Nhằm tri ân những đóng góp của kênh điểm bán Vinaphone địa bàn Hà Nội trong thời gian qua vào thành tích chung của đơn vị, vừa qua Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội đã có nhiều hoạt động, tri ân tôn vinh các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền (CCDVVTUQ), các điểm bán lẻ có thành tích xuất sắc nhất trong các chương trình phát động thi đua.

19 điểm CCDVVTUQ, các điểm bán lẻ xuất sắc nhất chương trình “Thi đua bán hàng cùng nhau du lịch” trước ngày lên đường du lịch Thái Lan.
19 điểm CCDVVTUQ, các điểm bán lẻ xuất sắc nhất chương trình “Thi đua bán hàng cùng nhau du lịch” trước ngày lên đường du lịch Thái Lan.

Một trong các hoạt động tri ân này là chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày (từ 17 - 21/9/2018) cho 19 điểm CCDVVTUQ. Đây là các điểm ủy quyền bán lẻ có thành tích xuất sắc nhất trong các Phòng Bán hàng khu vực (BHKV) và Phòng Phát triển thị trường có thành tích xuất sắc trong chương trình “Thi đua bán hàng cùng nhau du lịch” diễn ra từ 01/4/2018 đến 30/6/2018.

Để nối tiếp chương trình thi đua, tạo động lực kinh doanh cho các điểm CCDVVTUQ từ nay đến hết năm 2018, TTKD VNPT Hà Nội đang triển khai chương trình “Tôn vinh điểm bán VinaPhone năm 2018”. Mỗi giải thưởng là một chuyến du lịch Singapore trong 6 ngày.

Để trở thành điểm CCDVVTUQ có thành tích xuất sắc nhất cần đạt được tất cả các điều kiện như có doanh thu nạp thẻ trong thời gian từ tháng 4-12/2018 từ các thuê bao VinaPhone trả trước do điểm bán phát triển mới từ tháng 4-12/2018 cao nhất; Có số lượng thuê bao VinaPhone trả trước phát triển mới từ tháng 4-12/2018 tổi thiểu 1.000 thuê bao; Thuê bao VinaPhone trả trước phát triển mới phải xuất bán đúng mã điểm bán, kích hoạt đúng số Eload của điểm bán trong tháng xuất bán, trên địa bàn Hà Nội và trong thời gian diễn ra chương trình; Cập nhật kết quả bán hàng trên chương trình SMCS đúng qui trình qui định và có đầy đủ hồ sơ thông tin thuê bao theo quy định. Điểm bán lẻ có thành tích xuất sắc nhất là điểm đáp ứng các điều kiện gồm điểm bán lẻ có doanh thu bán dịch vụ GTGT/MI/Gói cước cho thuê bao VinaPhone trả trước qua hệ thống VAS Dealer trong thời gian từ tháng 4-12/2018 cao nhất. Thời gian đăng ký gói cước nằm trong thời gian diễn ra chương trình. Thuê bao VinaPhone mua dịch vụ GTGT/MI/Gói cước có phát sinh cước trên địa bàn Hà Nội trong thời gian từ tháng 4-12/2018.

19 điểm CCDVVTUQ, các điểm bán lẻ xuất sắc nhất chương trình “Thi đua bán hàng cùng nhau du lịch” tham quan tại Thái Lan.
19 điểm CCDVVTUQ, các điểm bán lẻ xuất sắc nhất chương trình “Thi đua bán hàng cùng nhau du lịch” tham quan tại Thái Lan.

Thông qua các hoạt động tri ân này, TTKD VNPT Hà Nội hy vọng các chủ điểm sẽ gắn bó với gia đình VNPT như anh em một nhà để cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sim, thẻ, dịch vụ GTGT VNPT qua kênh bán hàng này góp phần từng bước nâng cao thị phần mạng VNPT VinaPhone trên địa bàn Hà Nội.

Hương Lan
.