Ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động vào khối cơ quan Nhà nước

09:18, 28/12/2018

(XHTT) - Bắc Giang sẽ là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc tổ chức hội nghị ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong cơ quan Nhà nước với mục tiêu đẩy mạnh mô hình Chính phủ điện tử.

Bắc Giang sẽ là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc tổ chức hội nghị ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong cơ quan Nhà nước với mục tiêu đẩy mạnh mô hình Chính phủ điện tử.

Sở TT&TT Bắc Giang vừa phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.


Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc tổ chức hội nghị ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động trong cơ quan Nhà nước. Đây là sự cố gắng của Sở TT&TT Bắc Giang trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh mô hình Chính phủ điện tử tại tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm.

Cũng tại hội nghị, đại diện của Ban Cơ yếu truyền đạt những thông tin về nhu cầu triển khai chữ ký số trên thiết bị di động; các giải pháp kỹ thuật ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM PKI trong việc ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Theo đánh giá, đây là một trong những hoạt động góp phần đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước được xem là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử.

P.V

.
1