Nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng

15:37, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)
#

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 16/2018/TT-BTTTT (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT) quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Theo đó, các nhà mạng phải có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các nhà mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố; Không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng, trừ một số trường hợp như người sử dụng dịch vụ vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước…

Trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhà mạng phải thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

P.V

.
.
.

.
.
.