DASCAM - Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh

    DASCAM - Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh

    (XHTT) - Là một trong 19 sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019, DASCAM được đánh giá là sản phẩm có thể tận dụng được hết những lợi thế của các thiết bị IP camera hiện có trên thị trường, đồng thời cũng khắc chế được những nhược điểm mà các sản phẩm khác không thể làm được.
.