Công nghệ 4G LTE đã có hơn 3 tỷ thuê bao trên toàn cầu

11:23, 11/09/2017

(XHTT) - Với việc có thêm 878 triệu thuê bao trong một năm qua, 4G LTE tiếp tục được các tổ chức viễn thông thế giới công nhận là công nghệ có tốc độ phát triển thuê bao nhanh nhất trong lịch sử phát triển của các công nghệ di động.

(XHTT) - Với việc có thêm 878 triệu thuê bao trong một năm qua, 4G LTE tiếp tục được các tổ chức viễn thông thế giới công nhận là công nghệ có tốc độ phát triển thuê bao nhanh nhất trong lịch sử phát triển của các công nghệ di động.

Với việc có thêm 878 triệu thuê bao trong một năm qua, 4G LTE tiếp tục được các tổ chức viễn thông thế giới công nhận là công nghệ có tốc độ phát triển thuê bao nhanh nhất trong lịch sử phát triển của các công nghệ di động.
Với việc có thêm 878 triệu thuê bao trong một năm qua, 4G LTE tiếp tục được các tổ chức viễn thông thế giới công nhận là công nghệ có tốc độ phát triển thuê bao nhanh nhất trong lịch sử phát triển của các công nghệ di động.

Lê Hường (theo OVUM)

LTE đạt thị phần 30% vào thời điểm tháng 6/2017 với 2,37 tỷ thuê bao. Số thị phần còn lại thuộc về HSPA (28%, 2,2 tỷ kết nối), GSM (38%, 3 tỷ kết nối), CDMA (2,5%, 193 triệu kết nối) và TD-SCDMA (1%, 85 triệu kết nối). Theo thống kê của OVUM, trong một năm qua Q2/2016-Q2/2017, thị trường 4G LTE toàn cầu phát triển thêm được tổng cộng 878 triệu thuê bao mới. Với đà này,  4G LTE được dự báo sẽ có 4,8 tỷ thuê bao và thị phần 53% vào cuối năm 2021.
LTE đạt thị phần 30% vào thời điểm tháng 6/2017 với 2,37 tỷ thuê bao. Số thị phần còn lại thuộc về HSPA (28%, 2,2 tỷ kết nối), GSM (38%, 3 tỷ kết nối), CDMA (2,5%, 193 triệu kết nối) và TD-SCDMA (1%, 85 triệu kết nối). Theo thống kê của OVUM, trong một năm qua Q2/2016-Q2/2017, thị trường 4G LTE toàn cầu phát triển thêm được tổng cộng 878 triệu thuê bao mới. Với đà này, 4G LTE được dự báo sẽ có 4,8 tỷ thuê bao và thị phần 53% vào cuối năm 2021.

 

LTE chiếm thị phần 71% tại Bắc Mỹ, 49% tại Châu Đại Dương, Đông và Đông Nam Á, 39% tại Tây Âu, 29% tại Trung Đông, 23% tại Mỹ Latinh và Ca ri bê, 17% tại Đông Âu, 12% tại Trung và Nam Á và 2% tại châu Phi. Trong một năm qua (Q2/2016-Q2/2017), khu vực Bắc Mỹ phát triển mới được 54 triệu thuê bao 4G LTE, đưa tổng số thuê bao 4G LTE của khu vực này lên con số 327 triệu. Với tốc độ thí nghiệm và triển khai 5G như hiện nay, Bắc Mỹ còn được dự báo sẽ có 34,9 triệu thuê bao 5G và sẽ chiếm gần 31% thị phần thuê bao 5G toàn cầu vào năm 2021.
LTE chiếm thị phần 71% tại Bắc Mỹ, 49% tại Châu Đại Dương, Đông và Đông Nam Á, 39% tại Tây Âu, 29% tại Trung Đông, 23% tại Mỹ Latinh và Ca ri bê, 17% tại Đông Âu, 12% tại Trung và Nam Á và 2% tại châu Phi. Trong một năm qua (Q2/2016-Q2/2017), khu vực Bắc Mỹ phát triển mới được 54 triệu thuê bao 4G LTE, đưa tổng số thuê bao 4G LTE của khu vực này lên con số 327 triệu. Với tốc độ thí nghiệm và triển khai 5G như hiện nay, Bắc Mỹ còn được dự báo sẽ có 34,9 triệu thuê bao 5G và sẽ chiếm gần 31% thị phần thuê bao 5G toàn cầu vào năm 2021.

 

LTE đạt mức thâm nhập 90,5% tại Bắc Mỹ, hơn 54% tại Châu Đại Dương, Đông và Đông Nam Á, 54% tại Tây Âu, 32% tại Trung Đông, 26% tại Đông Âu, 25% tại Mỹ La tinh và Ca ri bê, 10% tai Trung và Nam Á và 2% tại Châu Phi.
LTE đạt mức thâm nhập 90,5% tại Bắc Mỹ, hơn 54% tại Châu Đại Dương, Đông và Đông Nam Á, 54% tại Tây Âu, 32% tại Trung Đông, 26% tại Đông Âu, 25% tại Mỹ La tinh và Ca ri bê, 10% tai Trung và Nam Á và 2% tại Châu Phi.

 

Với 2,37 tỷ thuê bao, LTE chiếm thị phần 30% trong tổng số 7,8 tỷ thuê bao di động trên toàn cầu. Số thuê bao còn lại thuộc về các công nghệ HSPA, GSM, CDMA và TD-SCDMA. Theo thống kê của OVUM, trong một năm qua, thị trường di động toàn cầu phát triển thêm được tổng cộng 351 triệu thuê bao.
Với 2,37 tỷ thuê bao, LTE chiếm thị phần 30% trong tổng số 7,8 tỷ thuê bao di động trên toàn cầu. Số thuê bao còn lại thuộc về các công nghệ HSPA, GSM, CDMA và TD-SCDMA. Theo thống kê của OVUM, trong một năm qua, thị trường di động toàn cầu phát triển thêm được tổng cộng 351 triệu thuê bao.

 

Hành trình thuê bao LTE toàn cầu tăng từ 1,48 tỷ (tháng 6/2016) lên 1,7 tỷ (tháng 9/2016), 1,96 tỷ (tháng 12/2016), 2,17 tỷ (tháng 3/2017) và 2,37 tỷ (tháng 6/2017).
Hành trình thuê bao LTE toàn cầu tăng từ 1,48 tỷ (tháng 6/2016) lên 1,7 tỷ (tháng 9/2016), 1,96 tỷ (tháng 12/2016), 2,17 tỷ (tháng 3/2017) và 2,37 tỷ (tháng 6/2017).

 

Công nghệ 4G LTE được dự báo sẽ có tổng cộng 2,55 tỷ thuê bao vào cuối năm nay, tăng lên 3,16 tỷ vào năm 2018, 3,8 tỷ (năm 2019), 4,39 tỷ (năm 2020), 4,82 tỷ (năm 2021), và có thể đạt đến con số 4,93 tỷ vào năm 2022. Cùng với đó, thị phần thuê bao LTE được dự báo sẽ tăng từ 32% (2017) lên 38% (2018), 44% (2019), 50% (2020), 53% (2021) và duy trì tỉ lệ 53% trong cả năm 2022.
Công nghệ 4G LTE được dự báo sẽ có tổng cộng 2,55 tỷ thuê bao vào cuối năm nay, tăng lên 3,16 tỷ vào năm 2018, 3,8 tỷ (năm 2019), 4,39 tỷ (năm 2020), 4,82 tỷ (năm 2021), và có thể đạt đến con số 4,93 tỷ vào năm 2022. Cùng với đó, thị phần thuê bao LTE được dự báo sẽ tăng từ 32% (2017) lên 38% (2018), 44% (2019), 50% (2020), 53% (2021) và duy trì tỉ lệ 53% trong cả năm 2022.

 

Ngoài những thống kê về công nghệ 4G LTE, hãng OVUM cũng dự báo công nghệ kế tiếp của 4G LTE là 5G sẽ có 327.000 thuê bao vào năm 2019, sau đó sẽ tăng lên 17,6 triệu vào năm 2020, 111 triệu vào năm 2021 và có thể đạt 389 triệu vào năm 2022.
Ngoài những thống kê về công nghệ 4G LTE, hãng OVUM cũng dự báo công nghệ kế tiếp của 4G LTE là 5G sẽ có 327.000 thuê bao vào năm 2019, sau đó sẽ tăng lên 17,6 triệu vào năm 2020, 111 triệu vào năm 2021 và có thể đạt 389 triệu vào năm 2022.

 

.