5 ứng dụng chia sẻ danh bạ nhanh và cực hiệu quả giữa các thiết bị Android

04:57, 28/02/2018

(XHTT) - Nếu bạn thường xuyên cần gửi nhiều địa chỉ liên lạc với bạn bè của mình qua SMS, email hoặc bằng cách khác thì nên chọn một trong các ứng dụng dưới đây sẽ thấy cực nhanh và tiện lợi hơn nhiều.

(XHTT) - Nếu bạn thường xuyên cần gửi nhiều địa chỉ liên lạc với bạn bè của mình qua SMS, email hoặc bằng cách khác thì nên chọn một trong các ứng dụng dưới đây sẽ thấy cực nhanh và tiện lợi hơn nhiều.

Share contacts: Đây là ứng dụng miễn phí có sẵn trên kho Google Play Store, cho phép bạn gửi thông tin về các số liên lạc của bạn dưới dạng text bằng SMS, email hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác có thể gửi văn bản. Bạn cũng có thể chọn một số liên lạc sau đó chọn thông tin số liên lạc mà bạn muốn chia sẻ và gửi chúng đi.
Share contacts: Đây là ứng dụng miễn phí có sẵn trên kho Google Play Store, cho phép bạn gửi thông tin về các số liên lạc của bạn dưới dạng text bằng SMS, email hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác có thể gửi văn bản. Bạn cũng có thể chọn một số liên lạc sau đó chọn thông tin số liên lạc mà bạn muốn chia sẻ và gửi chúng đi.
Send contacts: Đây là một ứng dựng miễn phí khác trong Google Play cho phép bạn gửi nhiều địa chỉ liên lạc mà bạn đã chọn. Với ứng dụng này, bạn có thể gửi thông tin tới số điện thoại cụ thể trong danh bạ thông qua tin nhắn SMS hoặc Facebook Messenger.
Send contacts: Đây là một ứng dựng miễn phí khác trong Google Play cho phép bạn gửi nhiều địa chỉ liên lạc mà bạn đã chọn. Với ứng dụng này, bạn có thể gửi thông tin tới số điện thoại cụ thể trong danh bạ thông qua tin nhắn SMS hoặc Facebook Messenger.
Contact box cho phép bạn tạo và chia sẻ toàn bộ danh sách liên hệ với bất kỳ ai bạn muốn chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Với ứng dụng này, bạn có thể tạo danh sách địa chỉ liên hệ, chỉnh sửa chúng theo ý muốn và cho phép bạn đồng bộ tất cả các chi tiết cùng một lúc.
Contact box cho phép bạn tạo và chia sẻ toàn bộ danh sách liên hệ với bất kỳ ai bạn muốn chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Với ứng dụng này, bạn có thể tạo danh sách địa chỉ liên hệ, chỉnh sửa chúng theo ý muốn và cho phép bạn đồng bộ tất cả các chi tiết cùng một lúc.
Contactors: Với ứng dụng này, việc chia sẻ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn, có thể chia sẻ thông tin chi tiết của số liên lạc được lựa chọn. Ứng dụng cũng cho phép bạn đính kèm vCard trong khi gửi các số liên lạc qua email để thuận tiện cho người nhận. Ngoài ra, bạn có thể xuất tất cả số liên lạc chỉ bằng một cú kích chuột sử dụng nút menu.
Contactors: Với ứng dụng này, việc chia sẻ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn, có thể chia sẻ thông tin chi tiết của số liên lạc được lựa chọn. Ứng dụng cũng cho phép bạn đính kèm vCard trong khi gửi các số liên lạc qua email để thuận tiện cho người nhận. Ngoài ra, bạn có thể xuất tất cả số liên lạc chỉ bằng một cú kích chuột sử dụng nút menu.
Contacts Optimizer có giao diện đơn giản với chức năng thông minh tích hợp sẵn để xóa tất cả các bản sao và thậm chí tìm các địa chỉ liên hệ tương tự, chỉnh sửa tính năng Danh bạ với chức năng chuyển đến tài khoản, di chuyển hàng loạt các số liên lạc được lựa chọn giữa các tài khoản...Bạn có thể cài đặt ứng dụng miễn phí này từ Google Play.
Contacts Optimizer có giao diện đơn giản với chức năng thông minh tích hợp sẵn để xóa tất cả các bản sao và thậm chí tìm các địa chỉ liên hệ tương tự, chỉnh sửa tính năng Danh bạ với chức năng chuyển đến tài khoản, di chuyển hàng loạt các số liên lạc được lựa chọn giữa các tài khoản...Bạn có thể cài đặt ứng dụng miễn phí này từ Google Play.

 Tuệ Minh

.
1