Điểm mặt concept siêu xe Lamborghini ấn tượng nhất trong lịch sử

09:45, 04/12/2018

Theo bầu chọn của trang PD Evolution, Terzo Millennio, Egoista Concept, Aventador J, Concept S, Asterion… là những mẫu concept siêu xe Lamborghini ấn tượng nhất trong lịch sử.

Theo bầu chọn của trang PD Evolution, Terzo Millennio, Egoista Concept, Aventador J, Concept S, Asterion… là những mẫu concept siêu xe Lamborghini ấn tượng nhất trong lịch sử.

1. Lamborghini Terzo Millennio 2017.
1. Lamborghini Terzo Millennio 2017.
2. Lamborghini Egoista Concept 2013.
2. Lamborghini Egoista Concept 2013.
3. Lamborghini Aventador J 2012.
3. Lamborghini Aventador J 2012.
4. Lamborghini Concept S 2005.
4. Lamborghini Concept S 2005.
5. Lamborghini 5-95 Zagato Concept 2014.
5. Lamborghini 5-95 Zagato Concept 2014.
6. Lamborghini Asterion 2014.
6. Lamborghini Asterion 2014.
7. Lamborghini Cala (P140) 1995.
7. Lamborghini Cala (P140) 1995.
8. Lamborghini Marzal 1967.
8. Lamborghini Marzal 1967.
9. Lamborghini Miura Concept 2006.
9. Lamborghini Miura Concept 2006.
10. Lamborghini Urus Concept 2012.
10. Lamborghini Urus Concept 2012.

(theo DNVN)

 

.