Cách chia sẻ thư mục iCloud Drive từ iPhone, iPad, Mac và iCloud

11:34, 22/06/2020

(XHTT) - Trước đây trên iOS và Mac bạn chỉ có thể chia sẻ các tệp tin riêng lẻ trong iCloud Drive. Tuy nhiên nếu cần chia sẻ cả một thư mục iCloud Drive với nhiều dữ liệu hơn thì dưới đây là cách để thực hiện.

Chia sẻ thư mục iCloud Drive trên iPhone và iPad

Bạn có thể chia sẻ các thư mục được lưu trữ trong iCloud Drive trên mọi iPhone hoặc iPad chạy iOS/iPadOS 13.4 trở lên. Nếu chưa cập nhật thiết bị của mình lên phiên bản mới thì truy cập vào menu Settings > General > Software Update và cài đặt mọi bản cập nhật đang chờ xử lý.

Sau đó, bạn có thể sử dụng ứng dụng Files để chia sẻ các thư mục iCloud Drive với những người dùng khác. Toàn bộ quá trình bao gồm thiết lập quyền cho thư mục, chọn phương tiện có thể chia sẻ và sau đó thêm những người bạn muốn chia sẻ.

Bước 1: Mở ứng dụng Files trên iPhone hoặc iPad của bạn. Chọn iCloud Drive từ danh sách các vị trí lưu trữ và điều hướng đến thư mục bạn muốn chia sẻ. Nhấn và giữ thư mục, sau đó chọn tùy chọn Share.

 

Bước 2: Chọn tùy chọn Add People trong bảng Share Sheet. Trên màn hình tiếp theo, bấm chọn mục Share Options.

 

Bước 3: Sử dụng hai tùy chọn phía dưới các mục Who Can Access và Permission để xác định ai có thể truy cập thư mục (riêng tư hoặc công khai) được chia sẻ và các quyền mà người nhận có được (chỉ chỉnh sửa hoặc xem).

 

Sau đó, quay trở lại màn hình trước đó và chọn phương thức để chia sẻ thư mục thông qua iMessage, Mail, Slack … Bạn cũng có thể chọn Copy Link để sao chép liên kết và chia sẻ với mọi người theo kiểu công khai.

Bước 4: Thêm các địa chỉ mà bạn muốn chia sẻ thư mục, sau đó gửi lời mời hoặc sao chép liên kết vào clipboard.

 

Bạn cũng có thể sửa đổi các thuộc tính của thư mục dùng chung sau một thời gian dài bằng cách, nhấn và giữ thư mục chia sẻ rồi chọn tùy chọn Share và chọn Show People.

 

Trên màn hình People hiển thị, bạn có thể thêm hoặc xóa danh sách người nhận, thay đổi quyền hoặc ngừng chia sẻ thư mục hoàn toàn.

Chia sẻ thư mục iCloud Drive trên máy Mac

Nếu bạn sử dụng máy Mac có cài đặt macOS Catalina 10.15.4 trở lên, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các thư mục được lưu trữ trong iCloud Drive với người khác bằng Finder. Nếu chưa cập nhật máy Mac lên phiên bản mới, hãy chuyển đến Apple menu > System Preferences > Software Update để thực hiện.

Bước 1: Mở Finder, chọn iCloud Drive, sau đó điều hướng đến thư mục bạn muốn chia sẻ. Bấm chuột phải vào thư mục đó rồi chọn tùy chọn Share, chọn tiếp Add People trong menu phụ. 

 

Bước 2: Trong cửa sổ mở rộng tùy chọn chia sẻ, bạn chọn các quyền truy cập khi chia sẻ thư mục (giống như Who Can Access và Permission trên iPhone và iPad ở trên) cho phù hợp. Cuối cùng chọn phương tiện muốn chia sẻ thư mục, rồi bấm nút Share.

 

Để sửa đổi các thuộc tính của một thư mục được chia sẻ sau đó, bấm chuột phải vào thư mục đó, chọn tùy chọn Share, rồi bấm chọn Show People.
Thay đổi các quyền hiện có, thêm hoặc xóa người nhận hoặc ngăn thư mục được chia sẻ.

 

Sau khi thay đổi xong, bấm nút Done để các thay đổi có hiệu lực. 

 

Chia sẻ thư mục iCloud Drive trên iCloud.com

Ứng dụng web iCloud Drive trong iCloud.com cũng cho phép bạn chia sẻ các thư mục với người khác. Quá trình chia sẻ thư mục cũng tương tự như khi thực hiện trên iPhone, iPad và máy Mac. Tuy nhiên, bạn phải tự chia sẻ liên kết thủ công.

Bước 1: Đăng nhập vào iCloud.com bằng Apple ID của bạn, sau đó chọn iCloud Drive.

 

Bước 2: Điều hướng đến thư mục mà muốn chia sẻ. Bấm để chọn thư mục, rồi bấm vào biểu tượng Add People.

 

Bước 3: Trong bảng Add People xuất hiện, sửa đổi quyền chia sẻ cho phù hợp với nhu cầu, thêm người để chia sẻ thư mục (nếu Only people you invite  được chọn), sau đó bấm nút Share.

 

Bước 4: Sao chép liên kết vào clipboard và chia sẻ với người khác qua email hoặc bất kỳ công cụ nào mà bạn muốn.

 

Nếu bạn muốn sửa đổi các thuộc tính chia sẻ sau khi đã chia sẻ, chọn lại thư mục chia sẻ, sau đó bấm vào biểu tượng Show People.
Sau đó thêm hoặc xóa người chia sẻ, thay đổi quyền hoặc ngừng chia sẻ thư mục hoàn toàn.

 

Cuối cùng bấm nút Done để áp dụng những thay đổi. 
 

Hoàng Thanh


.