Cách vô hiệu hóa các video tự chạy phát ra âm thanh khó chịu trên Facebook

04:50, 12/09/2017

(XHTT) - Khi bạn lướt mạng xã hội Facebook, Twitter hoặc Instagram, bạn sẽ thấy các video trên đó tự động chạy phát ra âm thanh mà bạn không muốn nghe, nhất là khi đang ngồi họp.

(XHTT) - Khi bạn lướt mạng xã hội Facebook, Twitter hoặc Instagram, bạn sẽ thấy các video trên đó tự động chạy phát ra âm thanh mà bạn không muốn nghe, nhất là khi đang ngồi họp.

Mặt khác, nếu điện thoại kết nối WiFi thì bạn sẽ không bị mất tiền nhưng nếu sử dụng mạng dữ liệu di động, thì điều đó lại khác. Do đó, tắt các video chạy tự động sẽ giảm đáng kể lượng dữ liệu mà các mạng xã hội tiêu tốn băng thông mạng di động của bạn.  

Để tắt các video chạy tự động trên Facebook, Twitter và Instagram, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Tắt video tự chạy trên Twitter

Đối với Android

Bước 1: Kích vào ảnh profile ở góc trên bên trái

Bước 2: Kích vào Settings>Data

Bước 3: Truy cập vào Video Autoplay và chọn Never

Đối với nền tảng iOS

Bước 1: Kích vào biểu tượng bánh răng

Bước 2: Kích vào Settings>Data

Bước 3: Truy cập vào Video Autoplay và chọn Never

Tắt video tự chạy trên Facebook

Đối với Android:

Bước 1: Kích vào biểu tượng ba dòng ở góp trên cùng bên phải của ứng dụng

Bước 2: Chọn Settings ứng dụng

Bước 3: Ở dưới Autoplay, chọn Never Autoplay Videos

Đối với nền tảng iOS

Bước 1: Kích vào biểu tượng ba dòng ở góc trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Settings> Accout Seetings

Bước 3: Truy cập vào Videos and Photos

Bước 4: Dưới Autoplay, chọn Never Autoplay Videos

Tắt video tự chạy trên Instagram

Nền tảng Android

Bước 1: Truy cập vào Profile của bạn

Bước 2: Kích vào ba chấm dọc ở góc trên bên phải

Bước 3: Chọn Cellular Data Use để sử dụng mạng dữ liệu

Bước 4: Bật Use Less Data

Nền tảng iOS

Bước 1: Kích vào bánh xe (biểu tượng bánh xe) ở góc trên bên phải của Instagram.

Bước 2: Kích vào Cellular Data Use sử dụng dữ liệu di động.

Bước 3: Bật chế độ sử dụng ít dung lượng mạng dữ liệu Use Less Data

Tuệ Minh

.