Tự động bật chế độ im lặng trên Samsung Galaxy với Blocking Mode

14:15, Thứ Hai, 29/09/2014 (GMT+7)

Vào menu Settings > Personalization > Blocking Mode

Có ba chế độ sẵn có bao gồm: Blocking incoming call (Chặn âm thanh cuộc gọi tới), Turn off notifications (Tắt thông báo) và Turn off alarm and timer (Tắt báo thức). Chọn chế độ mà bạn cần Blocking Mode tự động kích hoạt.

Thiết lập thời gian  Blocking Mode sẽ hoạt động, chẳng hạn như từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Ngoài ra, bạn còn chọn các các liên lạc không bị chặn bởi Blocking Mode.

Mạnh Linh (Theo Phonearena)

.
.
.

.
.
.