Thêm hệ thống giải pháp bảo mật mới

09:58, Thứ Năm, 03/10/2013 (GMT+7)
Ngày 2/10/2013, HP đã ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới, giúp các doanh nghiệp có thể phòng ngừa các nguy cơ, quản lý rủi ro và mở rộng khả năng bảo mật.


HP TippingPoint Next Generation S8010F


Phương cách tiếp cận bảo của giải pháp này là phá bỏ chu kỳ của cuộc tấn công với việc phòng ngừa và phát hiện mối đe dọa sẽ xảy ra, từ lớp ứng dụng đến phần cứng và giao diện phần mềm.


Các giải pháp mới giúp loại bỏ mối đe dọa sẽ xảy ra và công nghệ tự phục hồi kết hợp với tập hợp nguồn thông tin bảo mật. Giải pháp HP Threat Central, nền tảng cộng đồng nguồn bảo mật thông tin đầu tiên của ngành giúp tự động, hợp tác thời gian thực giữa các tổ chức trong cuộc chiến chống lại hoạt động đe dọa mạng.

Giải pháp HP TippingPoint Next-Generation Firewall (NGFW) xử lý các rủi ro tạo ra từ điện toán đám mây, di động với khả năng giám sát và hiển thị ứng dụng dưới dạng hạt.

Bộ công nghệ bảo mật dữ liệu bao gồm HP ArcSight Application View, HP ArcSight Management Center, HP ArcSight Risk Insight và HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) v6.5c, giúp hỗ trợ cho nhóm các hoạt động bảo mật thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các tổ chức hay doanh nghiệp cũng có thể tự hoạch định quản lý rủi ro qua các dịch vụ bảo mật như: công nghệ tự phục dữ liệu HP SureStart, giúp tự động khôi phục Hệ thống đầu vào/ đầu ra cơ bản của PC (BIOS) về trạng thái an toàn trước đó nếu bị tấn công hoặc bị hỏng. Giải pháp HP Managed Security Services (MSS) giúp các đội bảo mật nội bộ xác định mối đe dọa, ứng phó và khắc phục bằng cách cung cấp kiến thức và chuyên môn bảo mật. HP Supplier Security Compliance giúp bảo vệ luồng thông tin trên toàn mạng lưới các nhà cung cấp của tổ chức…

Thảo Vy
.
.

.
.
.