Google có thể là chiếc máy tính tay cuối cùng bạn cần

07:34, Thứ Tư, 05/02/2014 (GMT+7)

1. Tính toán các con số

Hãy gõ bất kỳ công thức toán học cơ bản nào vào ô tìm kiếm Google để nhận kết quả. Thậm chí nó còn hỗ trợ nhiều chức năng tiên tiến mà bạn chỉ thấy trên máy tính tay khoa học (chẳng hạn như sin, cos, tang, số mũ, giai thừa) và có thể chuyển đổi giữa việc sử dụng radian và độ.

Thay vì các ký hiệu toán học, bạn có thể sử dụng hoàn toàn tiếng Anh để “nói” với Google phải tính toán những gì, vì vậy bạn chỉ cần gõ “square root of 28” (căn bậc hai của 28) thay vì phải lùng biểu tượng √.

Nếu muốn máy tính hiện lên luôn mà không cần gõ công thức, bạn chỉ cần gõ “calculator” vào hộp tìm kiếm của Google > nhấn Search (Tìm kiếm).

2. Vẽ đồ thị

Hãy nhập phương trình bạn muốn vẽ đồ thị vào ô tìm kiếm Google để nó vẽ đồ thị mà bạn cần. Nếu không được, hãy thử gõ “graph” trước phương trình.

3. Chuyển đổi đơn vị

Bạn có nhớ cách chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo được học từ thời phổ thông không? Nếu không thì đừng làm mà hãy nhập truy vấn của bạn vào Google và nó sẽ cung cấp câu trả lời cho bạn.

Để chuyển đổi giữa các đơn vị đo, bạn có thể sử dụng cú pháp sau: “số lượng đơn vị đo = ?đơn vị đo muốn chuyển thành”. Chẳng hạn, để biết 10 dặm bằng bao nhiêu km, bạn có thê gõ: 10 dặm = ?km, rồi nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị ngay bên dưới.

4. Chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Nếu bạn muốn biết tỉ giá giữa các đồng tiền trong ngày hôm nay để thuận tiện cho việc giao dịch, bạn chỉ việc sử dụng cú pháp: “số lượng đơn vị tiền = ?đơn vị tiền quy đổi”. Chẳng hạn, để biết giá trị Việt Nam Đồng của 100 USD, bạn có thể gõ 100 USD = ?VND vào khung tìm kiếm rồi nhấn Enter.

Bạch Nam Anh


.
.
.

.
.
.