4 trọng tâm thúc đẩy phát triển CNTT tại Việt Nam

08:03, Thứ Sáu, 07/03/2014 (GMT+7)

Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) và Microsoft đã ký Biên bản ghi nhớ vào sáng ngày 6/3 tại Hà Nội, nhằm cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: CNTT được định hướng trở thành ngành chủ lực tại Việt Nam, có khả năng cạnh tranh cao và sức phát triển bền vững, là ngành đi đầu và có vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế.

Hai bên sẽ phối hợp để cùng thực hiện các mục tiêu chung trong bốn lĩnh vực trọng tâm bao gồm: thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT, nâng cao công tác bảo mật và tăng cường an ninh mạng, tập trung phát triển ứng dụng điện toán đám mây, và phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Việt Nam bao gồm kiến thức làm việc về cơ sở hạ tầng, an ninh và phát triển các ứng dụng phần mềm.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ ký kết với Bộ TT&TT, Microsoft và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT cũng cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường công tác bảo mật máy tính và đảm bảo an toàn mạng trong bối cảnh hiểm họa mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Ký kết giữa Microsoft Việt Nam cùng Bộ TT&TT

...và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hợp tác cùng Microsoft triển khai thành công “Thỏa thuận đối tác chiến lược Nhà nước – Doanh nghiệp giai đoạn 2007-2010” được ký kết vào năm 2007 và “Biên bản ghi nhớ” được ký kết lần đầu tiên vào năm 2010, mang lại những tác động tích cực tới sự phát triển của CNTT tại Việt Nam.

CNTT được định hướng trở thành ngành chủ lực tại Việt Nam, có khả năng cạnh tranh cao và sức phát triển bền vững, là ngành đi đầu và có vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế. Trong khuôn khổ bản thỏa thuận hợp tác, điện toán đám mây được nhấn mạnh như một yếu tố then chốt để ngành CNTT của Việt Nam cất cánh, tiến tới san bằng khoảng cách số với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Điện toán đám mây không đơn thuần là một công nghệ mới, mà là sự thay đổi có tính cách mạng về bản chất của công nghệ thông tin và kỹ thuật, giúp chuyển biến xã hội mà chúng ta đang sống và làm việc theo hướng tích cực nhất.

Cùng với sự phổ cập Internet ngày càng rộng rãi, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng ngày càng trở nên cấp thiết. Trước bối cảnh các nguy cơ và rủi ro từ các cuộc tấn công của tin tặc đang có diễn biễn phức tạp, vấn đề đảm bảo an ninh mạng và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong năm 2014.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Microsoft và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam được tiến hành cùng ngày có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tối đa các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin, góp phần đưa CNTT thực sự trở thành hạ tầng vững chắc và động lực lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Trang Thường

.
.
.

.
.
.