Bệnh viện Bưu điện về lại với Tập đoàn VNPT

07:21, Thứ Năm, 21/01/2016 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) quản lý.

Cụ thể, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội sẽ được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Y tế về Tập đoàn VNPT quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn VNPT.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Tập đoàn VNPT thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định nêu trên. Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Bệnh viện Bưu điện khi chuyển giao; thực hiện việc ghi giảm vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế và tăng vốn nhà nước của Tập đoàn VNPT.

Trước mắt, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ. Sau một thời gian, xem xét để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi.

Được biết, Bệnh viện Bưu điện được thành lập vào cuối năm 1966. Trong gần 50 năm qua, Bệnh viện Bưu điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong ngành Bưu điện. Nhưng theo Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, trong năm 2015, Bệnh viên Bưu điện tại Hà Nội đã được chuyển giao nguyên trạng từ Tập đoàn VNPT về trực thuộc Bộ Y tế quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách của VNPT và ghi tăng vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế.

P.V

.
.
.

.
.
.