Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chưa chuyển quyền quản lý đối với trường Trung học BCVT- CNTT III

15:27, Thứ Sáu, 29/01/2016 (GMT+7)

Ngày hôm qua, 28/1/2016, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ TT&TT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trường Trung học BCVT-CNTT III từ Tập đoàn VNPT về địa phương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo Tập đoàn VNPT chưa chuyển trường Trung học BCVT- CNTT III về UBND tỉnh Tiền Giang.

Sau chỉ đạo này, trường Trung học BCVT-CNTT III tại Tiền Giang sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.
Sau chỉ đạo này, trường Trung học BCVT-CNTT III tại Tiền Giang sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

Đóng tại ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trường Trung học BCVT-CNTT III là đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn VNPT, nằm trong hệ thống các trường Trung cấp chuyên nghiệp nhà nước. Trường được Tổng cục Bưu điện thành lập ngày 31/5/1976 với tên gọi “Trường Công nhân kỹ thuật bưu điện III”. Đầu năm 1992, trường trở thành cơ sở III thuộc Trung tâm đào tạo BCVT II. Từ ngày 23/7/1999, trường tách khỏi Trung tâm đào tạo BCVT II, trở thành “trường Công nhân Bưu điện III” trực thuộc Tổng cục Bưu điện. Và từ ngày 16/12/2005, theo quyết định của Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT), trường trở thành “trường Trung học BCVT-CNTT III”.

Tính đến thời điểm tháng 9/2015, trường Trung học BCVT-CNTT III có 30 lao động với 4 phòng và 3 khoa chức năng. Trường tọa lạc trên diện tích 70.000 m2, kèm theo đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư với giá trị khoảng 59 tỷ đồng.

Trước đó, theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2015”, trường Trung học BCVT-CNTT III tại Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển về địa phương quản lý.

Như vậy, sau chỉ đạo này, trường Trung học BCVT-CNTT III tại Tiền Giang sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

PV (tổng hợp)

 

.
.
.

.
.
.