Anh công bố nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tốt nhất, tệ nhất hàng quý

08:33, Thứ Ba, 09/02/2016 (GMT+7)

Từ cuối năm 2015, cơ quan quản lý viễn thông của Anh (Ofcom) đã thực hiện thống kê số lượng khiếu nại của người dùng về các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình trả tiền, internet gửi về cơ quan này. Thông tin sẽ được tổng hợp và đăng tải công khai như một phần của việc đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ. Ofcom cho biết sẽ thực hiện việc này đều đặn hàng quý trong tương lai.

Ví dụ trong quý 3 vừa qua, EE và Plusnet là hai nhà cung cấp dịch vụ cố định nhận được nhiều phàn nàn nhất từ khách hàng với tỷ lệ trung bình là 34 phàn nàn trên 100.000 người dùng.Virgin Media và Sky nhận được ít lời khiếu nại nhất. Trong lĩnh vực internet băng rộng cố định, EE cũng là nhà mạng bị nhiều khiếu nại nhất, với tỷ lệ trung bình là 45 khiếu nại/100.000 thuê bao. Virgin Media một lần nữa lại là nhà cung cấp nhận được ít sự phàn nàn khiếu nại nhất của khách hàng trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực di động Vodafone là nhà mạng bị thuê bao phàn nàn nhiều nhất (trung bình 20 thuê bao khiếu nại/100.000 thuê bao). Virgin Mobile, O2 và Three là ba nhà mạng nhận được ít phàn nàn nhất.

Số lượng khiếu nại  về từng nhà mạng di động được gửi về cơ quan quản lý viễn thông tại Anh
Tỷ lệ khiếu nại về từng nhà mạng di động được gửi về cơ quan quản lý viễn thông tại Anh Q3/2015

Nếu như với dịch vụ thoại, internet băng rộng cố định, chất lượng kết nối, dịch vụ chăm sóc khách hàng là những yếu tố bị phàn nàn nhiều nhất thì với dịch vụ di động, phần lớn các khiếu nại liên quan tới vấn đề tính cước, giá cước dịch vụ.

Mặc dù không thể hoàn toàn dựa vào việc có bao nhiêu khiếu nại về nhà cung cấp dịch vụ được gửi tới cơ quan quản lý để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà mạng. Tuy vậy, đứng trên lập trường của người dùng thì những thông tin này sẽ là một thông tin tham khảo chính thống để họ quyết định lựa chọn dịch vụ.

Từ năm 2014 trở về trước, Bộ TT&TT quản lý chất lượng các dịch vụ viễn thông (trừ dịch vụ truyền hình trả tiền) bằng cách thực hiện đo kiểm thường kỳ các chỉ tiêu kỹ thuật của dịch vụ, tại một địa bàn ngẫu nhiên. Kết quả khi công bố thường được tham chiếu với tiêu chuẩn của Bộ đặt ra trước đó. Tuy nhiên người dùng khó có thể so sánh trực tiếp được giữa các nhà cung cấp dịch vụ với nhau bởi thường địa điểm, thời gian đo kiểm các nhà mạng khác nhau là khác nhau.

Tuy nhiên, năm 2015 Bộ TT&TT cho biết sẽ tiến hành đo kiểm chất lượng dịch vụ di động theo cách thức mới: đo kiểm chất lượng dịch vụ của tất cả các nhà mạng tại cùng một địa điểm (thay vì ở các địa điểm khác nhau). Như vậy, khi công bố kết quả đo kiểm người dùng hoàn toàn có thể so sánh được chất lượng dịch vụ của các nhà mạng với nhau một cách trực quan và có thể tham khảo thông tin này để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mình. 

Hoàng Vũ

.
.
.

.
.
.