4G LTE đã được thương mại hóa tại 151 quốc gia

14:36, Thứ Ba, 01/03/2016 (GMT+7)

Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu (GSMA), tính đến hết năm 2015, công nghệ 4G LTE đã có tổng cộng 451 mạng thương mại tại 151 quốc gia trên thế giới.

Nếu so với năm thứ hai ra thị trường, năm 2010, thì số mạng thương mại đã tăng gấp 28 lần trong khi số quốc gia tăng 140. Với 2 con số này thôi, 4G LTE đã được công nhận là công nghệ di động có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử phát triển của các công nghệ di động.

Thống kê số mạng 4G LTE thương mại giai đoạn 2010-2015
Thống kê số mạng 4G LTE thương mại giai đoạn 2010-2015

Vào những năm đầu tiên, 4G LTE chủ yếu được triển khai và thương mại hóa tại các thị trường di động phát triển thuộc các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, số mạng LTE được thương mại hóa tại các thị trường di động đang phát triển đã vượt các thị trường phát triển. Và tính đến cuối năm 2015, số mạng LTE thương mại tại 2 thị trường này đã tương đương nhau.

Lê Hường (theo GSMA)

.
.
.

.
.
.