Nghị định về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH chính thức có hiệu lực thi hành

11:17, Thứ Ba, 15/03/2016 (GMT+7)

Từ ngày hôm nay, 15/03/2016, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (PTTH) chính thức có hiệu lực thi hành, sẽ  là công cụ pháp lý điều chỉnh toàn diện hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước, giúp thị trường dịch vụ PTTH cạnh tranh lành mạnh.

Nghị định gồm 6 chương và 32 điều đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước về dịch vụ phát thanh, truyền hình, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Nghị định sẽ là cơ sở để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình phát triển bền vững.

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP sẽ là công cụ pháp lý giúp thị trường dịch vụ PTTH phát triển bễn vững hơn
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP sẽ là công cụ pháp lý giúp thị trường dịch vụ PTTH phát triển bền vững hơn

Nghị định 06/2016/NĐ-CP có một số điểm mới như: Quy định bổ sung dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet để phù hợp với sự phát triển của công nghệ truyền dẫn và thực tiễn phát triển dịch vụ trong nước (Điều 4); thể chế hóa định hướng của Đảng và Nhà nước về hoạt động liên kết sản xuất chương trình đó là, tuyệt đối không thực hiện liên kết sản xuất các chương trình thời sự - chính trị, đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình (Điều 16); Cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã quy định các điều kiện, quy trình, thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng internet theo phương thức trả tiền (Điều 12); Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật truyền dẫn phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Căn cứ vào đó, các Đài phát thanh - truyền hình và các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ thuận lợi hơn khi xây dựng dự toán chi phí truyền dẫn phát sóng và thực hiện hợp đồng truyền dẫn phát sóng (Điều 27); Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá kèm theo các thông tin liên quan đến dịch vụ để người sử dụng biết trước khi quyết định sử dụng dịch vụ (Điều 27)…

Cũng kể từ ngày hôm nay, các văn bản quy phạm pháp luật và quy định sau đây sẽ hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Quyết định số 18a/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình;

- Các Điều 10, 11, 12 của Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình hết hiệu lực.

Người đọc có thể tham khảo toàn văn nghị định này theo đường dẫn sau: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-06-2016-ND-CP-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx

Lê Hường (tổng hợp)
 

.
.
.

.
.
.