VNPT VinaPhone điều động và bổ nhiệm 11 cán bộ

18:37, Thứ Ba, 22/03/2016 (GMT+7)

Nhằm củng cố công tác cán bộ theo hướng chuyên trách, giảm kiêm nhiệm, kiện toàn công tác cán bộ, chiều nay (22/3), Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho 11 cán bộ.

Cụ thể, bà Trương Thị Xuân Thúy – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ bán hàng Miền Nam, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Phạm Ngọc Tú – Phó giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, giữ chức Phó giám đốc phụ trách Ban Khách hàng cá nhân; Ông Nguyễn Nhơn Tuấn – Giám đốc Trung tâm viễn thông Chợ Lớn – Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, nhận công tác tại Trung Tâm Hỗ trợ bán hàng Miền Nam và giữ chức Phó giám đốc Trung tâm, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ bán hàng Miền Nam, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.

Tổng Giám đốc Tô Dũng Thái phát biểu giao nhiệm vụ cho 11 cán bộ được điều động và bổ nhiệm hôm nay.

 Bà Trịnh Hoàng Yến – Chuyên viên Ban Phát triển thị trường Tập đoàn VNPT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Sử Từ Tân – Phó Ban chất lượng – giữ chức Phó trưởng ban, phụ trách Ban Chất lượng, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp, nhận công tác tại Ban Kỹ thuật nghiệp vụ và giữ chức Phó trưởng Ban Kỹ thuật nghiệp vụ, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Đinh Đức Thụ - Phó giám đốc phụ trách Công ty Dữ liệu VNPT, nhận công tác tại Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp và giữ chức Phó giám đốc Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.

Ông Nguyễn Hiền Khanh – Phó trưởng Ban Kỹ thuật Nghiệp vụ, nhận công tác tại Công ty Dữ liệu VNPT và giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, phụ trách Công ty Dữ liệu VNPT, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Nguyễn Minh Phương – Trợ lý Chủ tịch Tổng công ty, nhận công tác tại Ban Khách hàng cá nhân và giữ chức Phó Giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Bà Hồ Lệ Quyên – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kinh doanh VNPT Cà Mau, giữ chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cà Mau, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Vũ Thái Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm tin học viễn thông Hà Nội nhận công tác tại Công ty Phần mềm VNPT và giữ chức Phó Giám đốc Công ty Phần mềm VNPT, Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2016 và thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone Tô Dũng Thái chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng thời cũng hy vọng các tân Lãnh đạo sẽ đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hết mình góp phần hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh 2016 của Tổng công ty.

P.V
 

.
.
.

.
.
.