Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

09:00, Thứ Tư, 17/08/2016 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 29 thành viên. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, 20 Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương và 6 Ủy viên thường trực. Trong đó, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

P.V

.
.
.

.
.
.