Dấu ấn VNPT 2016: Nỗ lực không ngừng để xây dựng chính phủ điện tử

10:25, Chủ Nhật, 30/10/2016 (GMT+7)

(XHTT) - Là doanh nghiệp nhà nước- Tập đoàn chủ lực của Việt Nam về xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ VT-CNTT, năm 2016 đã chứng kiến những nỗ lực lớn của VNPT trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, hướng tới chính phủ điện tử. 

Cụ thể, VNPT đã hợp tác, làm việc với các Bộ- Ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp ICT trong và ngoài nước, phân tích, xây dựng nhiều giải pháp, sản phẩm ứng dụng CNTT trong quản lý, sản xuất kinh doanh, phục vụ chính quyền, người dân, nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia, chính quyền địa phương và của doanh nghiệp. Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều Bộ- Ngành- UBND các tỉnh diễn ra trong năm 2016 chính là kết quả cho những nỗ lực đó của VNPT, khẳng định tầm vóc và dấu ấn của Tập đoàn VT-CNTT hàng đầu trên bước đường góp sức xây dựng và phát triển đất nước.

Chính quyền điện tử vì nhân dân

Tháng 6/2014, tại phiên họp thứ 1 Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ- Ngành, địa phương phải đẩy nhanh ứng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước với tinh thần đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là các dịch vụ tiện ích trong các lĩnh vực bức thiết như y tế, giáo dục, xây dựng, thuế, hải quan... và đồng ý với chủ trương thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước để tiết kiệm ngân sách, phát triển ngành CNTT, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành các quyết định về Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước giai đoạn 2010- 2015; Đề án đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông; Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ và Đề án cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của CNTT trong quá trình xây dựng và phát triển nhất nước, với vai trò là Tập đoàn chủ lực của đất nước về xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ VT-CNTT, thời gian qua, VNPT đã phối hợp và hỗ trợ UBND các tỉnh triển khai có hiệu quả nhiều ứng dụng VT-CNTT và Truyền thông trong công tác điều hành, quản lý. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ, hiện đại hóa các quan hệ hành chính, phục vụ người dân cũng như đầu tư hạ tầng VT-CNTT giúp địa phương thu hút đầu tư.

Theo đó, chương trình hợp tác giữa VNPT và UBND các tỉnh trong thời gian qua được triển khai trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng Viễn thông- CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh; Ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn, an ninh thông tin, chính quyền điện tử của tỉnh; Đào tạo nguồn nhân lực Viễn thông – CNTT và Truyền thông. Tập đoàn sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tàng VT-CNTT tại UBND tỉnh.

Song song đó, VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ công tác điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đến các đơn vị trực thuộc của tỉnh theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.

Với trách nhiệm của mình, trong các ký kết thỏa thuận với UBND các tỉnh, VNPT luôn cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ứng dụng VT-CNTT và Truyền thông của tỉnh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT và Truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước, hướng tới hệ thống chỉ đạo, điều hành hiện đại thống trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước; Xây dựng, cung cấp, sử dụng và phát triển dịch vụ VT-CNTT nhằm hỗ trợ UBND các tỉnh triển khai ứng dụng Vt-CNTT và Truyền thông phục vụ cá nhân, tổ chức và người dân được nhanh chóng, thuận tiện.

Vì một nền hành chính công văn minh, hiện đại

Song song với Lễ ký kết cùng UBND các tỉnh, VNPT ghi rõ dấu ấn và khẳng định vai trò doanh nghiệp VT-CNTT chủ lực của mình với các Bộ- Ngành trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính công quốc gia. Đó là xây dựng, triển khai Cổng thông tin điện tử vnPortal, hệ thống một cửa liên thông VNPT-iGate, hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice... Các sản phẩm này đã và đang được khách hàng trên toàn quốc tin dùng.

Bên cạnh đó, VNPT không ngừng xây dựng và phát triển các dịch CNTT có tính ứng dụng cao trong công tác hành chính - quản trị tại các cơ quan hành chính nhà nước như:  VNPT Meeting, VNPT iOffice , VNPT iGate, VNPT Portal, VNPT E-report… Tính đến thời điểm này, VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển VT-CNTT với khoảng 50 tỉnh thành trên cả nước. Bộ giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai và hiện diện ở hơn 30 tỉnh/thành phố (140 Quận/Huyện và hơn 1.500 xã/ phường) trên toàn quốc.

VNPT-iOffice.png
 

Phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT- iOffice đã được triển khai ở khoảng 30 tỉnh thành phố, tại 300 sở ngành của các địa phương; phần mềm giải pháp một cửa đã được triển khai ở 20 tỉnh thành phố, với 400 sở, ngành. VNPT-iOffice là phần mềm được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, an toàn bảo mật với chức năng mật khẩu xác thực một lần - OTP, chữ ký số, thông báo văn bản công việc đến qua SMS, email…, điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm kết nối liên thông văn bản 4 cấp, giữa Chính phủ - UBND tỉnh - UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo yêu cầu của Chính phủ; dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT, tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin. Khi triển khai phần mềm, hầu hết các văn bản không mật của cơ quan nhà nước các cấp đều được chuyển dưới dạng văn bản điện tử, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm; tiết kiệm nguồn nhân lực khai thác, vận hành hệ thống máy chủ, quản lý, khai thác hệ thống...

Dấu ấn VNPT 2016

Ngày 29/9/2016 vừa qua, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và UBND Tp.HCM về Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Kiên Giang về Đề án xây dựng đảo Phú Quốc trở thành Thành phố thông minh. Và liền sau đó, vào ngày 07/10 mới đây, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành Thành phố thông minh.

VNPT- Smart City 4.png
VNPT và UBND Tp. Hồ Chí Minh trong Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Với xu thế đô thị thông minh và IoT trên toàn thế giới hiện nay, Việt Nam sớm muộn cũng phải “bắt nhịp” và đi theo. Nói cách khác, con đường xây dựng nên các đô thị thông minh tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam là tất yếu, trong đó IoT là một trong những hoạt động nòng cốt ở các đô thị thông minh đó. Bắt nhịp sự tiến bộ này của thế giới, Tập đoàn VNPT đã có những bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng: Tập hợp đội ngũ chuyên viên và kỹ sư giỏi để nghiên cứu về những tiến bộ khoa học - công nghệ của thế giới nhằm áp dụng cho Việt Nam; nâng tầm mảng công nghiệp chế tạo (bao gồm VNPT Technology và các dơn vị công nghiệp khác) để tự sản xuất ra các thiết bị VT-CNTT, đáp ứng nhu cầu của thị trường; và, hợp tác với các tập đoàn VT-CNTT lớn trên thế giới, như Microsoft, Hitachi, Fujitsu, NTT Data, Korea Telecom… để xây dựng các phần mềm chuyên dụng như VNPT-His, VNPT-iOffice…, cũng như nghiên cứu, xây dựng nên các mô hình, Đề án, trong đó có Đề án xây dựng đô thị thông minh.

Đây có thể coi là một những dấu ấn đặc biệt mà VNPT khắc họa trong năm 2016 cũng như trong những năm đã qua. Các kết quả đáng tự hào này tiếp tục giúp VNPT khẳng định vai trò, trách nhiệm là Tập đoàn VT-CNTT chủ lực của đất nước, không ngừng nỗ lực góp phần xây dựng đất nước văn minh, hiện đại, phục vụ lợi ích nhân dân. Đó cũng chính là ý nghĩa to lớn mà trong suốt gần 70 năm hình thành và phát triển VNPT theo đuổi và khát khao thực hiện.

P.V

.
.
.

.
.
.