Đăng ký thông tin thuê bao trái quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

18:29, Thứ Ba, 08/11/2016 (GMT+7)

(XHTT) - Đây là một trong những nội dung Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bộ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và sau khi đã hoàn thành việc nhập và lưu giữ thông tin thuê bao theo quy định. Việc kích hoạt SIM chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp viễn thông di động và sau khi đã hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức từ điểm cung cấp dịch vụ viễn thông vào cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp.

Đối với dịch vụ viễn thông di động trả trước, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng tối đa ba (3) số thuê bao trên mỗi mạng viễn thông di động; mỗi tổ chức chỉ được sử dụng tối đa một trăm (100) số thuê bao trên mỗi mạng viễn thông di động cho đối tượng sử dụng là người. Đối với việc sử dụng dịch vụ viễn thông di động trả trước dùng cho thiết bị, số lượng thuê bao di động phải phù hợp với quy mô, mục đích hoạt động của tổ chức; mã mạng, số thuê bao phải tuân thủ quy định về phân bổ mã mạng, số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao là thiết bị theo quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

Đối với thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định, cá nhân, tổ chức có số lượng thuê bao di động trả trước nhiều hơn mức quy định, phải thông báo liên tục trong ít nhất 3 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần, yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại thông tin theo quy định.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện cung cấp lại thông tin thuê bao theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời cảnh báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày nếu không cung cấp lại thông tin thuê bao; Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời cảnh báo thuê bao sẽ bị chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 15 ngày không thực hiện đăng ký lại thông tin thuê bao; Chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không đăng ký lại thông tin thuê bao.

Dự thảo cũng Sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, phạt tiền 1 triệu đồng trên mỗi số thuê bao đối với doanh nghiệp viễn thông di động do đã cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Phạt tiền 20 triệu đồng trên mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông di động do điểm cung cấp dịch vụ viễn thông chấp nhận giấy tờ không đúng quy định. Đối với hành vi cung cấp SIM thuê bao hoặc thiết bị đầu cuối loại không dùng SIM đã được đăng ký thông tin thuê bao của người khác; hoặc mua bán, trao đổi hoặc sử dụng thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao trái quy định của pháp luật, mức phạt dao động từ 20 đến 40 triệu đồng. Thậm chí mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin theo quy định; Cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng vượt quá số lượng SIM thuê bao trả trước theo quy định...

Theo dự kiến, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2017. Bạn đọc có thể tham khảo về Dự thảo này tại đây.

.
.
.

.
.
.