VNPT Quảng Bình ra quân đầu năm 2017

11:07, 20/02/2017

(XHTT) - Viễn thông Quảng Bình và Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình vừa tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trên địa bàn năm 2017.

(XHTT) - Hòa trong không khí phấn khởi mừng đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngày từ đầu năm trong cán bộ công nhân, Viễn thông Quảng Bình và Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trên địa bàn năm 2017.

Chuyên môn - Công đoàn VNPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức phát động phong trong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “ Đổi mới, tự tin vì một VNPT phát triển bền vững”.

Năm 2017, VNPT Quảng Bình phấn đấu doanh thu địa bàn tăng trên 10% so với năm 2016; chênh lệch thu chi tăng trên 25%; năng suất lao động tăng trên 10%; nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao. Tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ, chăm sóc khách hàng, bán hàng, phấn đấu trở thành nhà mạng được khách hàng đánh giá có chất lượng tốt nhất; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, Nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trật tự chính trị xã hội, phòng, chống thiên tai.

VNPT Quảng Bình ra quân đầu năm 2017
VNPT Quảng Bình ra quân đầu năm 2017

Trưởng đại diện VNPT tại Quảng Bình quán triệt đến toàn thể CBCNV, đoàn viên VNPT trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Các đơn vị cơ sở giữa hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới, dịch vụ mới; là nhà cung cấp có chất lượng mạng, dịch vụ tốt nhất; nhà cung cấp có chất lượng phục vụ tốt nhất.

Trong chuỗi hoạt động ra quân đầu năm, VNPT Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng năm 2017 của Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình. Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ các nội dung cơ bản của nghị quyết. Từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát với điều kiện của đơn vị để lãnh đạo tổ chức có hiệu quả Nghị quyết sản xuất kinh doanh, an ninh  - quốc phòng năm 2017 của Đảng bộ Viễn thông Quảng Bình. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rải trong toàn thể cán bộ đảng viên người lao động, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

PV (tổng hợp)

.