Cước dịch vụ dữ liệu của Việt Nam chỉ bằng 1/7 của thế giới

06:54, 08/03/2017

(XHTT) - Theo phân tích sơ bộ của Cục viễn thông trên cơ sở số liệu các doanh nghiệp cung cấp, mức cước dịch vụ dữ liệu trong nước hiện rất thấp so với mặt bằng khu vực và thế giới, tùy từng dịch vụ nhưng nói chung khoảng bằng 1/7 của thế giới và bằng 1/3 của khu vực.

(XHTT) - Theo phân tích sơ bộ của Cục viễn thông trên cơ sở số liệu các doanh nghiệp cung cấp, mức cước dịch vụ dữ liệu trong nước hiện rất thấp so với mặt bằng khu vực và thế giới, tùy từng dịch vụ nhưng nói chung khoảng bằng 1/7 của thế giới và bằng 1/3 của khu vực.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm chia sẻ tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 2/2017 của Bộ diễn ra sáng 6/3/2017 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, giá cước dịch vụ dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng và lâu dài đối với sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông, nhất là khi tất cả đã chuyển sang dữ liệu, thoại với nhắn tin gần như miễn phí.

Thứ trưởng Pham Tâm đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cần phải rất quan tâm đến xây dựng các phương án cước dữ liệu, phải bám sát các nguyên tắc xác định giá cước đã được quy định trong Luật viễn thông. Trong đó, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh hai yếu tố - không được bù chéo giữa các dịch vụ và tương quan phù hợp với mức cước khu vực và thế giới.

“Mức giá cước dịch vụ dữ liệu trong nước hiện thấp là tốt, là cạnh tranh nhưng trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn để phải bù chéo là không được”, Thứ trưởng Phan Tâm nói.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Viễn thông có chỉ đạo hướng dẫn sát các doanh nghiệp trong việc xây dựng các phương án đưa ra giá cước dịch vụ dữ liệu trong thời gian tới.

P.V

 

 

P.V

.