Bộ trưởng Bộ TTTT đánh giá cao việc VNPT tiên phong giảm cước quốc tế chiều về

10:00, 06/06/2017

(XHTT) - Ngay sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép, các nhà mạng được quyền chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế, VNPT đã đi đầu khi giảm tới 80% giá cước dịch vụ quốc tế chiều về.

(XHTT) - Ngay sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép, các nhà mạng được quyền chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế, VNPT đã đi đầu khi giảm tới 80% giá cước dịch vụ quốc tế chiều về.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 5/2017 diễn ra chiều 6/5. Bộ trưởng đánh giá rất cao về bước đi nhanh chóng và tiên phong của VNPT trong việc giảm giá cước dịch vụ quốc tế chiều về.

“Từ 1/6/2017, giá cước chuyển vùng quốc tế sẽ do nhà mạng chủ động, đàm phám theo nguyên tắc thỏa thuận thương mại và phù hợp với thực tế kinh doanh dịch vụ chuyển vùng quốc tế đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia. Sau khi thống nhất, VNPT đã đi đầu trong việc này khi giảm tới 80% giá cước dịch vụ quốc tế chiều về. Chúng tôi đánh giá rất cao về bước đi nhanh chóng và đầu tiên của VNPT trong việc giảm cước quốc tế chiều về”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Trước đó, thực hiện chủ trương “quản lý giá cước theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự định giá của DN” được quy định tại Quyết định 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các DN viễn thông rà soát tình hình thực tế kinh doanh và xây dựng phương án điều chỉnh kinh doanh dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế bảo đảm hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sau 2 năm triển khai biện pháp quản lý, môi trường kinh doanh đã đổi mới không ngừng, DN đã kinh doanh trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, không DN nào có khả năng khống chế thị trường, ảnh hưởng đến giá cước chuyển vùng quốc tế, nên thị trường này không cần sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó, từ 1/6/2017, các DN được phép hoàn toàn chủ động về giá cước và thời gian đàm phán với các đối tác về dịch vụ Chuyển vùng quốc tế cả chiều đi và chiều đến tùy theo thực tế giá cước Chuyển vùng quốc tế của thị trường và các dịch vụ có khả năng thay thế.

Giá cước đàm phán trên nguyên tắc thương mại với các đối tác đảm bảo lợi ích doanh nghiệp, phù hợp với mức chi trả của người dân để kích thích tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi quốc gia khi tiến tới cân bằng chiều đến và chiều đi, tăng nguồn thu từ phát triển chiều đi.

Đồng thời thông qua đó thúc đẩy khuyến khích phát triển, đầu tư vào Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được dùng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế với giá cước phù hợp với thực tế và người dân Việt Nam cũng được tăng tiện ích khi được dùng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế chiều đi tương đồng với giá cước chiều đến.

B.H

.
1