Hà Nội sẽ xây dựng, phát triển mới 6000 cột ăng ten để mở rộng vùng phủ 4G

13:55, 30/08/2017

(XHTT) - Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới khoảng 6000 cột ăng ten để mở rộng vùng phủ sóng triển khai mạng 4G.

(XHTT) - Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới khoảng 6000 cột ăng ten (trong đó khoảng 2.250 cột ăng ten xây dựng mới, còn lại sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có) để mở rộng vùng phủ sóng triển khai mạng 4G.

Đây là một phần trong Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 5800/QĐ-UBND ký ngày 22/8/2017.

Theo đó, vị trí dùng chung phải đảm bảo nguyên tắc mỗi vị trí sử dụng chung cho từ 2 đến 4 doanh nghiệp. Tại mỗi vị trí xây dựng mới nếu có từ 1 đến 3 doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng phát triển mới trong phạm vi 100m tại khu vực nội thành và 500m tại khu vực ngoại thành thì một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp còn lại phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với doanh nghiệp xây dựng trước đó.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới khoảng 6000 cột ăng ten để mở rộng vùng phủ sóng triển khai mạng 4G.
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới khoảng 6000 cột ăng ten để mở rộng vùng phủ sóng triển khai mạng 4G.

Tại các vị trí xây dựng mới trong phạm vi 100m tại khu vực nội thành và 500m tại khu vực ngoại thành nếu gần với cột ăng ten hiện có của doanh nghiệp đang quản lý, khai thác thì các doanh nghiệp xây dựng mới phải đàm phán, sử dụng chung cơ sở hạ tầng với doanh nghiệp đang khai thác, quản lý. Doanh nghiệp đang khai thác, quản lý có trách nhiệm cải tạo hạ tầng cột ăng ten và nhà trạm để đảm bảo yêu cầu sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực tế, doanh nghiệp được phép dịch chuyển vị trí so với vị trí đã được quy hoạch trong vòng bán kính R<50m đối với nội thành là R<100m đối với khu vực ngoại thành.

Bên cạnh đó, nội dung Quy hoạch cũng định hướng khu vực chuyển đổi, phát triển hạ tầng cột ăng ten. Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020, không phát triển mới các cột ăng ten cồng kềnh tại các khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực Hoàng Thành Thăng Long, khu vực Phố Cổ, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận và các khu phố cổ Hà Nội, sử dụng cột ăng ten không cồn kềnh, ăng ten ngụy trang, thân thiện môi trường. Đối với các cột ăng ten hiện có phù hợp với quy hoạch được phép tiếp tục hoạt động nhưng các doanh nghiệp, các đơn vị chủ sở hữu cột ăng ten cồng kềnh phải xây dựng kế hoạch để tổ chức việc cải tạo, chuyển đổi theo quy định đảm bảo đến năm 2020 tối thiểu 50% cột ăng ten cồng kềnh (loại A2) được chuyển đổi sang loại A1 và hoàn thành việc chuyển đổi trước năm 2025.

Còn các khu vực khác, đối với các cột ăng ten được lắp đặt trên mặt đất (loại A2b), và cột ăng ten được xây dựng trên công trình hiện có (loại A2a) khuyến khích xây dựng theo thiết kế mẫu và phải đảm bảo yếu tố dùng chung cơ sở hạ tầng cột ăng ten giữa các doanh nghiệp viễn thông. Đối với các cột ăn ten hiện có, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi cột ăng ten thuộc loại cồng kềnh sang cột ăng ten không cồng kềnh hoặc cột ăng ten ngụy trang, thân thiện môi trường, phù hợp cảnh quan đô thị.

Đối với khu vực nông thôn, khu vực có mật độ dân cư thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp, rừng phòng hộ cho phép tồn tại các cột ăng ten hiện có và xây dựng mới các cột ăng ten để mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển mạng 4G.

Dự kiến trong giai đoạn 2017-2000 xây mới khoảng 900 vị trí cột ăng ten thu, phát sóng loại A2b (xây dựng từ dưới mặt đất) trên địa bàn các huyện của Thành phố, nhu cầu sử dụng mỗi vị trí khoảng 500m2/vị trí. Trên cơ sở Quy hoạch này, các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng đất với Ủy ban nhân dân các huyện để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở để xây dựng, phát triển hạ tầng cột ăng ten.

Tuệ Minh

.