VNPT Lạng Sơn ký kết hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

10:31, 29/08/2017

(XHTT) - Ký kết được thực hiện với mục tiêu tiến tới hợp tác toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng VT-CNTT trong toàn Ngành Giáo dục và Đạo tạo, tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đạo tạo với VNPT Lạng Sơn.

(XHTT) - Ngày 28/8/2017, tại Thành phố Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2017-2022. Tham dự Chương trình ký kết có sự chứng kiến của ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.

Ký kết được thực hiện với mục tiêu tiến tới hợp tác toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng VT-CNTT trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với VNPT Lạng Sơn về việc xây dựng, phát triển hạ tầng VT-CNTT, ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục. Trên cơ sở đó, hợp tác này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh tiếp cận, khai thác sử dụng hiệu quả ứng dụng VT-CNTT vào công tác giảng dạy và học tập; Tăng cường trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục toàn diện học sinh và giúp giảm bớt chi phí khi sử dụng các dịch vụ VT-CNTT tạo điều kiện hỗ trợ công tác an sinh giáo dục.

VNPT Lạng Sơn ký kết hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
VNPT Lạng Sơn ký kết hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Theo thỏa thuận hợp tác này, VNPT Lạng Sơn cam kết hỗ trợ ngành Giáo dục Lạng Sơn về cơ sở hạ tầng CNTT; kết nối internet băng thông rộng; cung cấp, duy trì và bảo dưỡng trang thiết bị CNTT; phần mềm hệ thống mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu). Ngoài ra, VNPT Lạng Sơn sẽ tổ chức đào tạo, tư vấn, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên sử dụng, khai thác các ứng dụng VT-CNTT, tài nguyên trên Internet phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Lê Hường

.
1