[Infographic] Những hoạt động nổi bật của VNPT trong 9 tháng đầu năm

07:16, 13/10/2017

(XHTT) - Tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực internet băng rộng, áp dụng các quy trình cung cấp dịch vụ mới, ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố thông minh, … là những nét nổi bật trong hoạt động 9 tháng đầu năm của Tập đoàn VNPT.

(XHTT) - Tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực internet băng rộng, áp dụng các quy trình cung cấp dịch vụ mới để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố thông minh, … là những nét nổi bật trong hoạt động 9 tháng đầu năm của Tập đoàn VNPT.

Hoàng Vũ - Ngọc Hoa

.