Đến đâu để đăng ký chuyển mạng giữ số?

07:30, 04/11/2017

(XHTT) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa các nhà mạng di động bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số cho thuê bao di động. Các thuê bao cần nắm rõ những thông tin sau để có thể chuyển mạng nhanh chóng.

(XHTT) - Ngày 31/12 tới đây, cả ba nhà mạng lớn sẽ đồng loạt cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cho các thuê bao di động. Để sử dụng dịch vụ này, thuê bao cần biết những thông tin sau:

1. Đăng ký chuyển mạng ở đâu?

Để tiến hành chuyển mạng, khách hàng sử dụng các kênh tiếp nhận yêu cầu chuyển mạng của nhà mạng chuyển đến (nhà mạng B).

2. Quy trình thực hiện như thế nào?

Nhà mạng B sẽ tạo yêu cầu chuyển mạng và đề nghị khách hàng xác nhận yêu cầu này với Trung tâm chuyển mạng quốc gia (bằng cách gửi tin nhắn tới đầu số tiếp nhận yêu cầu chuyển mạng). Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ tiếp nhận, kiểm tra và chuyển yêu cầu này tới nhà mạng chuyển đi (nhà mạng A) - là nhà mạng hiện đang quản lý thuê bao.

Nhà mạng A sẽ kiểm tra thông tin về thuê bao, thông báo từ chối hoặc chấp nhận yêu cầu tới Trung tâm chuyển mạng quốc gia. Trung tâm chuyển mạng sẽ thông báo lại cho B về kết quả trả lời của A.

Nếu được chấp nhận chuyển mạng, quy trình nội bộ xử lý để chuyển mạng cho khách hàng. B sẽ khởi tạo thuê bao, A sẽ hủy thuê bao. Trung tâm chuyển mạng quốc gia đồng thời thông báo cho tất cả các nhà mạng về nhà mạng quản lý hiện tại của thuê bao này.

3. Thời gian chuyển mạng mất bao lâu?

Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Nhà mạng chuyển đi cắt dịch vụ sau đó nhà mạng chuyển đến mới mở dịch vụ. Khoảng thời gian giữa cắt và mở dịch vụ không quá 6 giờ.

4. Có thể hủy yêu cầu chuyển mạng không?

Khách hàng có thể thực hiện hủy chuyển mạng vì bất kỳ lý do gì trong khoảng thời gian từ lúc đăng ký tới lúc nhận được thông báo về lịch chuyển.

Thuê bao đăng ký chuyển mạng thực hiện hủy chuyển mạng bằng cách nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho nhà mạng chuyển đến.

5. Có được chuyển mạng trong trường hợp vẫn còn một số ràng buộc với nhà mạng cũ?

Trong một số trường hợp, khách hàng có những ràng buộc ở nhà mạng chuyển đi sẽ vẫn được chuyển mạng nếu cam kết sẽ hoàn thành trong sau một khoảng thời gian nhất định (do Trung tâm chuyển mạng quốc gia quy định). Nhà mạng B sẽ đồng ý cho khách hàng chuyển mạng và yêu cầu hoàn thành cam kết trong thời gian như trên.

Theo khung thời gian quy định B và A sẽ trao đổi thông tin để kiểm tra và xác nhận khách hàng đã hoàn thành cam kết với Ahay chưa. 

Nếu chưa thực hiện đúng các cam kết này, thuê bao sẽ bị trả trở về nhà mạng cũ trước khi thực hiện chuyển mạng.

6. Chuyển mạng giữ số có được giữ nguyên tài khoản?

Về nguyên tắc các tài khoản sẽ được xóa sạch khi thuê bao chuyển mạng. Các dịch vụ GTGT cũng vậy, trừ khi có thỏa thuận cụ thể giữa các nhà mạng. Muốn sử dụng thuê bao sẽ phải đăng ký lại.

VNPT sẽ là một trong bốn nhà mạng triển khai dịch vụ này tới khách hàng cả nước từ ngày 31/12/2017. Doanh nghiệp này cho biết VNPT đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật cần thiết và hiện đang tiến hành những bước thử nghiệm cuối cùng, đồng thời hoàn thiện các quy định, quy trình cung cấp dịch vụ theo hướng thuận tiện, đơn giản nhất cho khách hàng.

Hoàng Vũ

 

.