Năm 2019, VNPT sẽ cổ phần hóa toàn Tập đoàn?

13:06, 22/12/2017

(XHTT) - VNPT mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Tập đoàn và Chiến lược phát triển VNPT đến năm 2030 để chuẩn bị cổ phần hóa toàn Tập đoàn vào năm 2019.

(XHTT) - VNPT mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Tập đoàn và Chiến lược phát triển VNPT đến năm 2030 để chuẩn bị cổ phần hóa toàn Tập đoàn vào năm 2019.

Đây là kiến nghị được Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng 22/12 tại Hà Nội.

Theo ông Hùng, những chủ trương nhất quán của Bộ TT&TT trong việc cơ cấu lại VNPT trong giai đoạn 2017-2020, đã giúp VNPT tiếp tục tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT. VNPT đã thực hiện chủ trương nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và ngang tầm khu vực quốc tế, từ năm 2017, công tác điều hành quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, cơ chế tạo động lực tiếp tục có những thay đổi theo chuẩn mực quốc tế, mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược.

Năm 2019, VNPT sẽ cổ phần hóa toàn Tập đoàn?
Năm 2019, VNPT sẽ cổ phần hóa toàn Tập đoàn?

Năm 2017, Tập đoàn đã cùng với Hãng tư vấn Deloitte hoàn thành xây dựng Chiến lược VNPT giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030, trong đó nhấn mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực với quan điểm VNPT đầu tư mạnh mẽ cho nguồn vốn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm tạo bước phát triển đột phá và bền vững của VNPT trong Kỷ nguyên số.

VNPT đã ban hành và triển khai Quy chế về quản trị tài năng, với mục tiêu trọng tâm là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu đàn trong các lĩnh vực và lãnh đạo các cấp của VNPT đủ về số lượng và chất lượng. VNPT đã hoàn thành xây dựng, ban hành Quy chế quản trị rủi ro doanh nghiệp của Tập đoàn. Việc áp dụng các công cụ quản trị hiện đại tiếp tục tạo nên những chuyển biến trong việc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả.

Với những nỗ lực đó, năm 2017, VNPT đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kinh doanh được giao. Cụ thể, 4 năm liền tăng trưởng lợi nhuận trên 20%, thuê bao Internet băng rộng liên tục tăng lên, gần như 100% xã trên toàn quốc đã có Internet cáp quang của VNPT, đồng thời quy mô mạng lưới không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng, tỷ lệ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ tăng 4% so với năm 2016.

Mặt khác, VNPT cũng đã hoàn thành chuyển đổi mã vùng mạng cố định theo kế hoạch của Bộ TT&TT; đang thực hiện Đề án cung cấp dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao MNP theo Quyết định của Bộ TT&TT.

Năm 2017, VNPT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai kinh doanh các dịch vụ/giải pháp CNTT, dịch vụ giá trị gia tăng nhằm chiếm lĩnh thị trường. VNPT đã xây dựng và triển khai rộng rãi các giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT tới 61 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 5 tỉnh/TP đã triển khai 100% đến cấp xã/phường; đã cung cấp: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) cho hơn 8.000 đơn vị (tăng gấp 4 lần so với năm 2016); Phần mềm Một cửa điện tử (VNPT-iGate) cho gần 1.500 đơn vị (tăng gấp 3 lần); Cổng thông tin điện tử (vnPortal) cho trên 2.400 đơn vị (tăng gấp 1,2 lần); phần mềm khám chữa bệnh (VNPT-HIS) cho 7.300 cơ sở y tế (tăng 300 cơ sở); phần mềm giáo dục (vnEdu) với 12.000 trường học sử dụng, cung cấp hơn 2.4 triệu sổ liên lạc điện tử (tăng gấp 2 lần), gần 5 triệu hồ sơ học sinh (tăng 1,2 triệu), cùng hơn 650.000 giáo viên sử dụng tại tất cả các tỉnh/Tp trên cả nước.

Các đơn vị công nghiệp của VNPT đã cung cấp thiết bị, sản phẩm cho các thị trường Lào, Myanmar, tỷ lệ nội địa hóa các thiết bị trên toàn mạng viễn thông của VNPT đạt hơn 80%. VNPT đã thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Myanmar chuẩn bị triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT tại thị trường này, việc hợp tác với các doanh nghiệp lớn của quốc tế đã giúp VNPT tiệm cận giải pháp CNTT tiên tiến trên thế giới.

Những kết quả này sẽ giúp VNPT tiếp tục có những bước tiến vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. “Năm 2018 được coi là năm bản lề để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh. Đồng thời VNPT cũng sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức hoạt động theo đúng nội dung quy định của Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả công tác cổ phần hóa Công ty mẹ”, ông Hùng nói.

Chính vì vậy, VNPT mong muốn Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Tập đoàn VNPT, cũng như phê duyệt Chiến lược phát triển VNPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Việc sớm được thông qua Đề án tái cơ cấu VNPT và tầm nhìn chiến lược có vai trò rất quan trọng để VNPT có thể hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2019.

Tuệ Minh

.