Thị trường viễn thông Việt Nam 2017 qua những con số

19:10, 22/12/2017

(XHTT) - Thị trường VT-CNTT Việt Nam 2017 tiếp tục chứng kiến những bước phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực. Hãy cùng điểm lại qua những con số đáng nhớ.

(XHTT) - Thị trường VT-CNTT Việt Nam 2017 tiếp tục chứng kiến những bước phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực. Hãy cùng điểm lại qua những con số đáng nhớ.

 HV

.
1