VNPT giới thiệu đô thị thông minh tại Quảng Ninh

09:37, 12/03/2018

(XHTT) - Ngày 7/3/2018, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã giới thiệu mô hình thành phố thông minh (smartcity) với chính quyền địa phương.

(XHTT) - Ngày 7/3/2018, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã giới thiệu mô hình thành phố thông minh (smartcity) với chính quyền địa phương.

VNPT đã giới thiệu những lợi ích của đô thị thông minh; đặc biệt là các lĩnh vực chính để xây dựng các dịch vụ của Đô thị thông minh như chính quyền số; An ninh an toàn thông minh; Giáo dục thông minh, Y tế thông minh; Du lịch thông minh; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển bền vững thông qua hệ thống giám sát môi trường...

Thông qua các giải pháp ứng dụng CNTT- VT, đô thị thông minh sẽ xây dựng một môi trường sống lấy người dân làm trung tâm bằng việc kết nối giữa đô thị với người dân trên các nền tảng số, lắng nghe ý kiến người dân nhằm cung cấp các giải pháp dịch vụ góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc do đô thị hóa mang lại. Trong quá trình kiến tạo đô thị thông minh, lợi ích của người dân luôn được đặt lên cao nhất, và đây chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các đô thị tại Việt Nam trong tương lai.

Mô hình Thành phố thông minh của VNPT đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho người dân, doanh nghiệp mà cả đối với chính quyền. Bởi Đô thị thông minh, với một hạ tầng dùng chung có thể được tận dụng tối đa giữa các lĩnh vực, sẽ cho phép sự chia sẻ tích hợp về thông tin, dữ liệu, dịch vụ giữa các sở, ban, ngành; giúp kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Xây dựng đô thị thông minh với hạ tầng mở, dữ liệu mở sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người dân, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cùng tham gia vào xây dựng và phát triển hệ sinh thái các dịch vụ thông minh, nâng cao hiệu quả của quản lý và vận hành đô thị cũng như đời sống của người dân.

Hiện tại, VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 54 UBND tỉnh/thành phố; triển khai các giải pháp Chính quyền điện tử cho 61 tỉnh thành phố, cung cấp phần mềm quản lý y tế cho hơn 7.000 cơ sở y tế (trên tổng số khoảng 13.000 cơ sở y tế trên cả nước), triển khai hệ thống quản lý giáo dục cho hơn 12.000 trường học với gần 5 triệu hồ sơ học sinh.

P.V
 

.