Chân dung CEO chuyên khai phá "vùng đất mới" tại VNPT

10:39, 25/04/2018

.

.

.