VNPT- iGate nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Cao Bằng

12:40, 02/04/2018

(XHTT) - Cùng với Hệ thống VNPT-iOffice, Hệ thống phần mềm bệnh viện điện tử VNPT- HIS, tỉnh Cao bằng cũng đã triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử hiện đại VNPT-iGate tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho 7 sở, 3 huyện. 

(XHTT) - Cuối tháng 5/2016, cùng với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, Hệ thống phần mềm bệnh viện điện tử VNPT- HIS, tỉnh Cao bằng cũng đã triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử hiện đại VNPT-iGate tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho 7 sở, 3 huyện. Sau gần 02 năm, công tác giải quyết thủ tục (TTHC) ở Cao Bằng đã có những thay đổi rõ nét.

Từ tháng 9/2016, sau khi được UBND tỉnh giao thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate, chính quyền Thành phố Cao Bằng phối hợp với VNPT đã tập trung triển khai xây dựng áp dụng phần mềm nhận và trả kết quả hồ sơ tất cả các TTHC. Đến tháng 9/2017, hệ thống VNPT –iGate chính thức đi vào hoạt động , phục vụ giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Chỉ một thời gian ngắn triển khai thực hiện, bộ phận một cửa liên thông hiện đại của Thành phố đã tiếp nhận trên 10.700 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn cho tổ chức, cá nhân chiếm hơn 90%; số hồ sơ giải quyết trả quá hạn chỉ còn chiếm khoảng 9%.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND Thành phố Cao Bằng sử dụng phần mềm VNPT IGATE thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND Thành phố Cao Bằng sử dụng phần mềm VNPT IGATE thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch.
Theo ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Trưởng Bộ phận một cửa UBND Thành phố, khi chưa áp dụng mô hình một cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate, quy trình giải quyết TTHC chưa thực hiện thống nhất từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến xử lý hồ sơ và trả kết quả. Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ còn chậm. Một số lĩnh vực hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có thông báo, xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, áp dụng đồng bộ phân mềm VNPT-iGate, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã từng bước được ổn định, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.

Từ khi triển khai mô hình liên thông hiện đại đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hơn 20.700 hồ sơ giải quyết trên hệ thống, trong đó số hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn đạt trung bình 88%, cấp huyện và cấp xã đạt trung bình 92%. Đa số hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng có 3.851 TTHC, 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh được cung cấp các TTHC ở mức độ 1, 2; 3.014 TTHC được cung cấp mức độ 3, và 193 TTHC được cung cấp mức độ 4, đạt tỷ lệ 7% tổng số TTHC.

Kết quả trên cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu, góp phần đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính. Qua đó, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và khắc phục sự nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chính quyền có điều kiện gần dân hơn, từng bước chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết TTHC đồng bộ từ cấp tỉnh đến huyện, xã đã tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Cao Bằng xây dựng chính quyền điện tử, tạo bước đột phá trong quản lý các TTHC và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

VNPT-iGate do Tập đoàn VNPT xây dựng và phát triển là hệ thống tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo chế độ một cửa. Với tiện ích trong giải quyết công việc hành chính, cùng với độ chính xác và bảo mật cao, mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết TTHC ngày càng được nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đưa vào triển khai, sử dụng.

 

P.V

.