VNPT đã ký kết hợp tác với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

08:01, 13/08/2018

(XHTT) - Từ năm 2015 đến nay, VNPT đã thực hiện mở rộng ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

(XHTT) - Ngoài ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin với UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) còn mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị hành chính cấp huyện/thị/thành phố cũng như các sở, ban, ngành, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mục tiêu bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông đồng bộ, kết nối liên thông đa chiều tới tất cả cơ quan nhà nước, nhằm thống nhất đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, ngay sau khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT-CNTT) với UBND tỉnh, từ năm 2015 đến nay, VNPT Thanh Hóa đã thực hiện mở rộng ký kết thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, VNPT đã lần lượt ký kết hợp tác với UBND các huyện như Thiệu Hóa (27/10/2017), Cẩm Thủy (6/2018), Quảng Xương (02/08/2018), Nga Sơn (8/2018). Ngoài ra, VNPT cũng đã ký kết hợp tác với Cục thuế Thanh Hóa (2016), Liên đoàn võ thuật tỉnh Thanh Hóa (3/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo (18/05/2018), tỉnh Đoàn Thanh Hóa (04/07/2018) và một số đơn vị hành chính cấp thị trấn, xã khác.

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Nga Sơn kỹ kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023
VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Nga Sơn kỹ kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

Thực tế triển khai cho thấy, hoạt động ký kết đã giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa VNPT và UBND các huyện/thị/thành phố, tạo nhiều thuận lợi cũng như cơ hội để VNPT tại Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai các dịch vụ VT-CNTT vào các cấp chính quyền cũng như các ngành, nghề trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, những thỏa thuận hợp tác với VNPT đã hỗ trợ tích cực giúp UBND tỉnh cũng như UBND huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dùng chung, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp và qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Được biết, VNPT và UBND tỉnh Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT-CNTT giai đoạn 2015-2020 vào ngày 19/09/2015. Theo đó, thỏa thuận hợp tác này sẽ tập trung vào những nội dung cơ bản như: Hợp tác lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp Công nghệ thông tin; Hợp tác triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích địa phương.

Và để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của Sở, Ban, Ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Trong khi đó, VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất, tư vấn triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu phát triển VT-CNTT của tỉnh, đặc biệt lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin, hạ tầng VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.

Đại diện VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020.
Đại diện VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020.

Thông qua những ký kết này, sự phối hợp giữa VNPT và tỉnh Thanh Hóa đã đi vào chiều sâu. Những ứng dụng CNTT mà VNPT cung cấp đã hỗ trợ Thanh Hóa nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong tất cả các cấp, ngành của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân, doanh nghiệp cũng như góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm sắp tới.

Ngoài thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, VNPT cũng thực hiện tốt vai trò của một doanh nghiệp đối với các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và phục vụ an ninh quốc phòng tại địa phương.

Lê Hường (tổng hợp)
 

.