VNPT đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

08:50, 15/08/2018

(XHTT) - Với mong muốn được đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, có đủ khả năng hội nhập vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời gian qua, VNPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

(XHTT) - Với mong muốn được đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, có đủ khả năng hội nhập vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời gian qua, các doanh nghiệp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Đạt nhiều kết quả  tốt đẹp trong giai đoạn hợp tác 2014-2018

Trong tháng 5 vừa qua, VNPT Thanh Hóa và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2018. Theo đó, giai đoạn này đánh dấu hiệu quả của chương trình đồng hành, phối hợp giữa 2 đơn vị bằng kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực. Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu đã được VNPT Thanh Hóa phát triển và chuyển giao miễn phí các ứng dụng CNTT cho ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh cho tất cả các cấp học của 27/27 huyện/thị/thành phố với tổng số trường được thụ hưởng là 1205/2120 trường, đạt tỷ lệ 56,8%. Cùng với đó, dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc giữa gia đình với nhà trường đã được VNPT triển khai tại 893/2120 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, VNPT còn cung cấp đến các trường đường truyền Internet cáp quang phục vụ tốt nhu cầu dạy, học và chuyển giao thành công cổng thông tin điện tử cho Sở Giáo dục - Đào tạo.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, VNPT Thanh Hóa đã nâng cấp hệ thống mạng giáo dục vnEdu thành Hệ sinh thái để phục vụ lộ trình triển khai giáo dục thông minh, lớp học thông minh cho ngành giáo dục. Các sản phẩm, giải pháp giáo dục thông minh của VNPT được đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Cục Công nghệ Thông tin - Bộ GD&ĐT đánh giá cao tại Hội thảo giới thiệu sản phẩm của VNPT tại Hà Nội và Hội thảo ứng dụng CNTT và Truyền thông trong xây dựng trường học thông minh tại Thanh Hóa vào tháng 9/2017.

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025  

Phát huy những thành quả từ những chương trình đồng hành kể trên cũng như trên cơ sở đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; Đề án tỉnh thông minh, giáo dục thông minh đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt, cũng trong tháng 5 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và VNPT Thanh Hóa thống nhất cùng đẩy mạnh Thỏa thuận Hợp tác toàn diện về VT - CNTT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 lên mức độ cao hơn. Đây là sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược, mang tính chiều sâu giữa VNPT Thanh Hóa và Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa trong thời gian tới.

VNPT Thanh Hóa và Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa thực hiện ký kết thảo thuận hợp tác về Viễn thông –Công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
VNPT Thanh Hóa và Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa thực hiện ký kết thảo thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Theo đó, mục tiêu của chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 bao gồm: VNPT Thanh Hóa tiếp tục vai trò tư vấn, tham gia xây dựng và cung cấp các giải pháp CNTT đáp ứng mục tiêu tin học hóa, hiện đại hóa ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa ; VNPT Thanh Hóa hoàn thiện và chuyển giao ứng dụng CNTT theo mô hình chính quyền điện tử áp dụng trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tới các cơ sở giáo dục trực thuộc; Phối hợp triển khai có lộ trình mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, giai đoạn 2018 - 2020, VNPT Thanh Hóa sẽ tham gia cung cấp ứng dụng CNTT mô hình chính quyền điện tử và các ứng dụng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Định hướng đến 2025 sẽ hoàn thiện và triển khai trên diện rộng mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trên diện rộng; Phát triển và chuyển giao các ứng dụng CNTT: Phục vụ việc cải cách hành chính toàn diện các công việc nội bộ của ngành giáo dục và Đào tạo trên nền tảng các hệ thống CNTT; phù hợp với xu thế, định hướng phát triển ứng dụng công nghệ CNTT của quốc gia và của ngành.

Dành sự quan tâm đặc biệt thông qua các gói sản phẩm/dịch vụ viễn thông

Ngoài những chương trình hợp tác của VNPT Thanh Hóa, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt và thiết thực cho ngành Giáo dục thông qua những sản phẩm/dịch vụ viễn thông cho toàn ngành giáo dục trong tỉnh. Sự quan tâm đặc biệt này sẽ cung cấp công cụ hỗ trợ cho ngành Giáo dục phục vụ Dạy-học bằng sản phẩm/gói sản phẩm với giá ưu đãi nhất….

Trong tháng 6 vừa qua, với quyết tâm đưa ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý, giảng dạy đồng thời thực hiện chủ trương cập nhật cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa đã phối hợp với các Phòng Giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật dữ liệu giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn.

Một buổi tập huấn cập nhật dữ liệu được Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức
Một buổi tập huấn cập nhật dữ liệu được Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức

Việc hỗ trợ ngành giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT lần này chính là hành động cụ thể nhất nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 vừa mới được ký kết chưa đầy 1 tháng trước đó.

Thông qua những hoạt động này, VNPT nói chung và VNPT tại Thanh Hóa nói riêng mong muốn được đồng hành cùng ngành Giáo dục Thanh Hóa trong việc ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương và cũng qua đó thực hiện mục đích chung là xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, có đủ khả năng hội nhập vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Lê Hường
 

.