Kế hoạch chi tiết chuyển đổi 11 số về 10 số của tất cả các mạng

14:09, 11/09/2018

(XHTT) - Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm các nhà mạng thực hiện chuyển đổi sim 11 số về 10 số đợt đầu tiên. Dưới đây là lịch đổi chính thức của các nhà mạng vừa được Bộ TT&TT thông qua.  

Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm các nhà mạng thực hiện chuyển đổi sim 11 số về 10 số đợt đầu tiên (ngày 15/9). Dưới đây là lịch đổi chính thức của các nhà mạng vừa được Bộ TT&TT thông qua.

 

PV

.
1