VNPT - HIS đáp ứng được nhu cầu của Ngành Y tế Thanh Hóa

16:16, 08/10/2018

(XHTT) - Vừa qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, đánh giá kết quả thực hiện Tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT 9 tháng năm 2018, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 tháng cuối năm 2018. 

Vừa qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, đánh giá kết quả thực hiện tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT 9 tháng năm 2018, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, đại diện VNPT Thanh Hóa đã đề xuất những giải pháp hữu ích nhằm giải quyết những tồn đọng, khó khăn trong công tác KCB và thanh toán BHYT tại tỉnh nhà, dựa trên giải pháp VNPT-HIS của VNPT.


Đánh giá về tình hình triển khai tin học hóa công tác y tế tại tỉnh nhà, đồng thời nhận định về giải pháp VNPT-HIS, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng cho biết, ở Thanh Hóa, hầu hết các bệnh viện đều đã sử dụng phần mềm quản lý các bệnh viện, nhưng mới chỉ đáp ứng trong nội bộ một bệnh viện mà chưa kết nối chung cho toàn ngành y tế của Tỉnh. VNPT-HIS của VNPT đã đáp ứng được yêu cầu này. Sở Y tế Thanh Hóa mong muốn có thể ứng dụng VNPT-HIS tại tất cả các bệnh viện trong toàn tỉnh và mong muốn VNPT sẽ đưa ra giá cho thuê dịch vụ phù hợp nhất để các cơ sở y tế đủ khả năng chi trả.   

Trong thời gian tới, nếu giải pháp VNPT-HIS được ứng dụng tại toàn bộ các cơ sở y tế ở Thanh Hóa sẽ là một giải pháp hữu ích để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công tác khám chữa bệnh tại tỉnh, đồng thời tạo nên một hệ thống y tế đồng bộ, thống nhất về mặt dữ liệu tại tỉnh Thanh Hóa.

VNPT-HIS là giải pháp của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực y tế, giúp Tin học hóa công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực y tế, kết nối toàn diện các đối tượng trong quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Trong những năm qua, giải pháp này được đánh giá đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ công tác quản lý ngành Y tế.  Giải pháp này còn được xem là công cụ hữu hiệu góp phần tiết kiệm chi phí, cũng như đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại hệ thống các cơ sở Y tế khám chữa bệnh.

Đến nay, VNPT- HIS đã được triển khai cả 04 cấp từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã. Cụ thể, VNPT-HIS đã được đưa vào ứng dụng và góp phần số hóa công tác khám chữa bệnh cho hơn 6.920 cơ sở Y tế (trong tổng số 13.800 cơ sở Y tế trên cả nước), Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng cho biết thêm.

P.V

 

.