Nhiều kết quả đạt được trong hợp tác chiến lược giữa VNPT và Quảng Bình

12:36, 08/01/2019

(XHTT) - Năm 2015, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông CNTT giai đoạn 2015-2020, sau mấy năm triển khai đến này đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2015, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông CNTT giai đoạn 2015-2020, sau mấy năm triển khai đến này đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, hạ tầng viễn thông, internet đã được quan tâm đầu tư đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mạng 3G, 4G cơ bản đã cung cấp dịch vụ gần 100% diện tích các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh. Internet tốc độ cao đã đến 157/159 trung tâm các xã, phường, thị trấn, chỉ còn hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch – hai xã vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới, đang sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến tận các sở, ban, ngành, địa phương và được duy trì đảm bảo hoạt động thông suốt; Hệ thống phần mềm Một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến được VNPT hỗ trợ và phối hợp triển khai hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và tại các sở, ban ngành, địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hồi tháng 8/2018, VNPT nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử tại Quảng Bình
Hồi tháng 8/2018, VNPT nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử tại Quảng Bình

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến  được VNPT Quảng Bình hỗ trợ kết nối thông suốt từ tỉnh đến Trung ương, phục vụ hiệu quả các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh được các đơn vị thuộc Tập đoàn hỗ trợ khảo sát, tư vấn phục vụ việc hoàn thiện, nâng cấp toàn bộ hệ thống trong năm 2019. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu, toàn bộ các hệ thống được hỗ trợ sao lưu dự phòng tại Trung tâm CNTT khu vực 3 Đà Nẵng (IT3). Trong năm 2019, tiếp tục triển khai cấu hình cho hệ thống Một cửa điện tử hoạt động chính tại IT3 theo cơ chế DR nhằm đảm bảo cho hệ thống Một cửa điện tử hoạt động thông suốt, ổn định và an toàn thông tin.

Ngày 27/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký biên bản ghi nhớ với VNPT về hợp tác đầu tư, hỗ trợ xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử, thành phố thông minh Quảng Bình. Việc được nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử tại Quảng Bình đã mở ra cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT mà VNPT hoàn toàn có thế mạnh và kinh nghiệm triển khai.

Minh Anh

.
1