VNPT hỗ trợ An Giang phát triển đô thị thông minh, bền vững

08:44, 10/06/2019

(XHTT) - UBND tỉnh An Giang vừa phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố Khung đề án "An Giang điện tử" giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực, giúp quản trị đô thị tinh gọn và thông minh hơn.

UBND tỉnh An Giang vừa phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố Khung đề án "An Giang điện tử" giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực, giúp quản trị đô thị tinh gọn và thông minh hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Đề án tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ công, có thể phản ánh các vấn đề, đối thoại với chính quyền và tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp;...

An Giang phát triển đô thị thông minh, bền vững

An Giang phát triển đô thị thông minh, bền vững

Để cụ thể hóa đề án “An Giang điện tử”, tỉnh đã xác định lộ trình và các chương trình, dự án trọng điểm ưu tiên triển khai. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho đô thị thông minh và triển khai các nhu cầu ưu tiên, dễ thực hiện. Giai đoạn 2019-2025, tập trung thực hiện thí điểm đề án tại các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và một số địa phương trọng điểm khác trong tỉnh. Các lĩnh vực thực hiện gồm: Chính quyền điện tử, du lịch, an ninh - quốc phòng, y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, nông nghiệp. Quá trình thực hiện, tỉnh sẽ mở rộng cải tiến mô hình, hình thành nền tảng phân tích dữ liệu lớn, nhằm dự báo tình hình, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo tỉnh và các địa phương.

Tổng kinh phí triển khai đề án gần 610 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách hơn 401 tỷ đồng (ưu tiên hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin), còn lại huy động nguồn xã hội hóa.

 

P.V

 

.