[Infographic] - Mười năm và cuộc cách mạng mang tên iPhone

10:50, 19/08/2017

(XHTT) - Vào ngày 26/9/2007, chiếc iPhone 2G đầu tiên đã ra mắt người dùng toàn cầu. Mặc dù không phải là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới, nhưng iPhone 2G đã vượt qua mọi đối thủ và tạo ra cách mạng trong ngành di động. 

(XHTT) - Vào ngày 26/9/2007, chiếc iPhone 2G đầu tiên đã ra mắt người dùng toàn cầu. Mặc dù không phải là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới, nhưng iPhone 2G đã vượt qua mọi đối thủ và tạo ra cách mạng trong ngành di động. Gần như mọi ngành công nghiệp và cả xã hội loài người thay đổi từ thời điểm đó. Cùng nhìn lại cấu hình của 7 phiên bản iPhone đã làm nên cuộc cách mạng đưa Internet vào túi người dùng trong 10 năm qua.

 

Hoàng Thanh

.
1