Hà Nội yêu cầu cán bộ không cài game vào máy tính bảng

00:51, 04/04/2017

Các cá nhân sử dụng MTB có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của TP và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng (MTB) trong công tác chỉ đạo, điều hành của TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc TP được trang bị MTB phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo Quyết định của UBND TP.

Về nguyên tắc chung, UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của TP.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND TP đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng MTB trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của TP. Toàn bộ tài liệu (giây mời, báo cáo...) phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo TP với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận huyện thị xã; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TP được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của TP, không gửi tài liệu giấy (ngoại trừ các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật).

Các cá nhân sử dụng MTB có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của TP và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng MTB rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị MTB theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo MTB của nhà sản xuất... khi người sử dụng có yêu cầu; Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan, đơn vị, khi trang bị MTB tham gia hệ thống dùng chung của Thành phố, đảm bảo an toàn thông tin, phù hợp Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan khi trang bị MTB cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kết nối hệ thống dùng chung và gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều của Thành phố, theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng, không được tự ý thay đổi các thông số kỹ thuật phần cứng của MTB; không tự ý tháo dỡ máy làm ảnh hưởng đến quá trình bảo hành theo quy định của đơn vị cung cấp. Tránh làm rớt máy, để máy ở môi trường nhiệt độ cao, có hơi nước hoặc có nhiều tác động ảnh hưởng như gió, bụi... làm ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng của MTB.

Tự bảo vệ tài khoản của mình (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), không được để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng với quy định về sử dụng các ứng dụng cài đặt trên MTB.

Thực hiện quy định về đảm bảo an toàn thông tin trên mạng; không cài đặt các trò chơi điện tử vào MTB; không mở các thư điện tử lạ, các tệp tin đính kèm hoặc các liên kết trong các thư lạ để tránh virus, mã độc; không vào các website không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáng ngờ; khi cần tải ứng dụng trên internet về máy phải xem xét nguồn gốc để không làm nhiễm virus cho máy.

Theo kinhtedothi.vn

.
1