VNPT hỗ trợ thêm một huyện xây dựng Nông thôn mới

10:40, 05/06/2017

(XHTT) - Sau Nam Hương Hà Tĩnh, Quảng Uyên Cao Bằng, vừa qua VNPT tiếp tục hỗ trợ huyện Hòa Vang Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

(XHTT) - Sau Nam Hương Hà Tĩnh, Quảng Uyên Cao Bằng, vừa qua VNPT tiếp tục hỗ trợ huyện Hòa Vang Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với Giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới, đại điện VNPT tại Đà Nẵng đã trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt cho huyện. Số tiền được đóng góp bởi đảng viên của VNPT Đà Nẵng và một phần quỹ chính sách xã hội của đơn vị.

Chung tay vì nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh
Chung tay vì nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh

Trước đó, vào tháng 9/ 2016, VNPT cũng đã ký kết phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nam Hương (Hà Tĩnh) giai đoạn 2016-2020. Ngoài ủng hộ bằng hiện vật, VNPT sẽ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về xây dựng nông thôn mới; phủ sóng các dịch vụ viễn thông - CNTT đến các thôn trong xã; dịch chuyển, di dời, chỉnh trang, làm mới các tuyến cột, cáp viễn thông; hỗ trợ, cải tạo nâng cấp văn phòng giao dịch một cửa; làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Tháng 12/2016, đại diện VNPT tại Cao Bằng cũng trao tặng 500 triệu đồng cho xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên để xã hoàn thành tiêu chí môi trường, cải tạo gầm sàn nhà ở sau khi di rời chuồng chăn nuôi gia súc, hoàn thành 19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, VNPT còn thực hiện hỗ trợ sim công ích để nhận tin nhắn điện lực cho tất cả các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn xã.

Cách Tân

.
1