Đây sẽ là thùng rác của tương lai?

15:34, 28/08/2017

(XHTT) - Không chỉ hướng dẫn người dùng phân loại và vứt đúng loại rác, chúng còn cộng điểm thưởng cho bạn. Điểm thưởng này có thể sử dụng để mua sắm.

(XHTT) - Không chỉ hướng dẫn người dùng phân loại và vứt đúng loại rác, chúng còn cộng điểm thưởng cho bạn. Điểm thưởng này có thể sử dụng để mua sắm.
 
Khái niệm thùng rác thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học vừa được giới thiệu bởi công ty tư vấn thiết kế và phát triển sản phẩm Cambridge Consultants.
Sau khi phân loại, thùng rác phù hợp với rác của bạn sẽ sáng đèn.
Sau khi phân loại, thùng rác phù hợp với rác của bạn sẽ sáng đèn.
Một thùng rác có 4 thùng rác con, tương ứng với 4 loại rác khác nhau. Trước khi vứt rác, người dùng sẽ đặt rác vào khu vực nhận dạng loại rác. Ngay sau đó, dựa trên hệ thống nhận dạng hình ảnh, công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy, thùng sẽ quyết định rác nên được vứt vào thùng rác con nào và đèn ở thùng rác con này sẽ sáng lên để người dùng biết.
 
Theo Cambridge Consultants, các thùng rác thông minh này dự kiến được sử dụng tại các trung tâm thương mại và thậm chí là cộng điểm thưởng cho những người vứt rác đúng loại thông qua một ứng dụng trên di động. Điểm thưởng này có thể được sử dụng chi tiêu tại các cửa hàng hoặc tặng cho các tổ chức từ thiện.
 
Hoàng Vũ (Theo Ibtimes)

 

.
1