TP. Hồ Chí Minh sẽ cấp phép xây dựng trực tuyến từ tháng 10/2017

13:40, 17/08/2017

(XHTT) - Kể từ tháng 10/2017, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ chính thức áp dụng quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến. Đây là kế hoạch nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn Thành phố.

(XHTT) - Kể từ tháng 10/2017, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ chính thức áp dụng quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến. Đây là kế hoạch nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn Thành phố.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn.

Trong những năm qua, TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế rất nhiều nhà xây dựng không phép. Ảnh chỉ để minh họa.

Trong những năm vừa qua, TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế rất nhiều nhà xây dựng không phép. Ảnh chỉ để minh họa.

Bên cạnh đó, trên cơ sở xem xét, đánh giá lại các đồ án quy hoạch, Sở cũng đề xuất Thành phố điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với cơ cấu chuyển dịch kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong những năm sắp tới, để cấp phép xây dựng, tạo điều kiện cho người dân trong việc tạo dựng nơi ở ổn định, hạn chế việc xây dựng sai phép, không phép đã xảy ra trước đây.

Cùng đó, UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng Thành phố nhanh chóng hoàn chỉnh quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và của UBND các quận/huyện, để trong tháng 10/2017 sẽ chính thức áp dụng. Còn UBND các quận/huyện cũng cần tổ chức ngay các dịch vụ cấp phép xây dựng trực tuyến, chuẩn bị sẵn sàng khi triển khai.

Riêng UBND quận 7 sẽ xây dựng đồ án tổ chức thí điểm mô hình đăng ký xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận, giúp các quận/huyện có thêm cơ sở thực tiễn khi chính thức triển khai.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu tất cả quận/huyện phải xây dựng xong quy trình kiểm soát, xử lý các công trình xây dựng sai phép, không phép trong năm 2017. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND các quận/huyện để đánh giá tình hình quản lý trật tự xây dựng tại các quận/huyện, để có giải pháp và quy trình phù hợp với đặc thù riêng của từng địa bàn.

Thanh Trà (theo Nhịp sống kinh tế)

.
1