Bộ TT&TT dự thảo giảm 50% số lượng tối đa đầu số mỗi lần cấp phát

11:11, 19/09/2017

(XHTT) - Ngoài ra dự thảo còn sửa đổi một số quy định khác liên quan tới việc quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

(XHTT) - Theo Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, số lượng tối đa số cho mỗi lần phân bổ đã được điều chỉnh giảm một nửa so với trước đây.

Ví dụ như số lượng tối đa số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất cho mỗi lần cấp phát đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1 triệu/lần.

Ngoài ra, một số quy định khác liên quan tới việc quản lý và sử dụng kho số viễn thông cũng được điều chỉnh. Cụ thể:

Điều khoản sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT Dự thảo Thông tư sửa đổi
Điểm b khoản 2 Điều 10 Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo). Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo)
Điểm b khoản 2 Điều 11 Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo). Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).
Khoản 2 Điều 12 Cách thức phân bổ: Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ theo khối 100 số, 1.000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo). Cách thức phân bổ: Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ theo khối 10 số, 100 số, 1.000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).
Điểm a khoản 1 Điều 13 Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân bổ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất. Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Dự thảo hiện đang được công khai để lấy ý kiến đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tới hết ngày 15/11/2017.

Thời gian gần đây, cả 4 mạng di động VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile đều đề xuất Bộ TT&TT cấp phát thêm đầu số di động để phát triển thuê bao mới vì phần số được cấp đã sử dụng gần hết và quy định hạn chế sử dụng các đầu số 11 số.

Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, việc cấp đầu số mới sẽ được xem xét sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Theo quy hoạch kho số viễn thông, mã vùng điện thoại cố định đối với 59 tỉnh thành được thay đổi lại thống nhất về một đầu số và việc chuyển đổi đã đã được kết thúc vào ngày 31/8 vừa qua.

 

Hoàng Vũ

.
1