Năm 2017 có trên 131,3 nghìn tên miền .vn được phát triển mới

11:34, 25/12/2017

(XHTT) - Theo báo cáo Tổng kết của Bộ TT&TT 2017, đến nay tổng số tên miền không dấu ".vn" hiện đang duy trì trên hệ thống gần 427 nghìn tên miền, trong đó năm 2017 đã phát triển được trên 131,3 nghìn tên miền, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

(XHTT) - Theo báo cáo Tổng kết của Bộ TT&TT 2017, đến nay tổng số tên miền không dấu “.vn” hiện đang duy trì trên hệ thống gần 427 nghìn tên miền, trong đó năm 2017 đã phát triển được trên 131,3 nghìn tên miền, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2017, công tác quản lý, khai thác, vận hành và duy trì hoạt động của Hệ thống mạng dịch vụ DNS và Hệ thống kỹ thuật quản lý, cấp phát tài nguyên đã được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống kỹ thuật, dịch vụ (hệ thống DNS, hệ thống trạm trung chuyển Internet trong nước VNIX, hệ thống quản lý cấp phát tài nguyên Internet...) đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định.

Cụ thể, tổng số truy vấn tên miền trên toàn hệ thống DNS quốc gia hơn 214,7 tỷ truy vấn, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, tiếp tục hoàn thiện Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền DNS.VN theo lộ trình được phê duyệt, hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .vn đã được triển khai áp dụng tiêu chuẩn DNSSEC, chính thức được kết nối liên thông với hệ thống máy chủ tên miền gốc của Internet (DNS ROOT) và các hệ thống quốc tế khác theo tiêu chuẩn DNSSEC theo đúng lộ trình của đề án. Với việc thực hiện nhiệm vụ này, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, Chính phủ điện tử tại Việt Nam, đảm bảo an toàn.

Đến nay, tổng số tên miền không dấu “.vn” hiện đang duy trì trên hệ thống gần 427 nghìn tên miền (phát triển trong năm 2017 trên 131,3 nghìn tên miền), tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tên miền Tiếng Việt đang duy trì trên hệ thống gần 185 nghìn tên miền (phát triển mới trong năm 2017 gần 6,9 nghìn tên miền). Hiện nay, Việt Nam liên tục có số lượng tên miền quốc gia có đăng ký cao nhất khu vực Đông Nam Á - ASEAN.

Hơn nữa, năm 2017, đã có thêm nhiều hoạt động với nội dung tăng cường thúc đẩy sử dụng tên miền .vn, tích cực hỗ trợ các Sở TT&TT tăng cường quản lý thông tin qua việc sử dụng tài nguyên tên miền, thúc đẩy triển khai IPv6 theo lộ trình kế hoạch hành động quốc gia về triển khai IPv6 tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ triển khai IPv6 của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, Việt Nam đứng thứ 3 khu vực ASEAN, thứ 5 Châu Á về kết quả triển khai Ipv6 với khoảng 4,3 triệu người sử dụng. Về địa chỉ IPv6, hiện có 62 khối/48 và 46 khối/32.

Về số hiệu mạng ASN, đã cấp phát tổng số 344 cho các thành viên địa chỉ IP và đang được sử dụng tại Việt Nam. Đến nay, số nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là 42, với hơn 163,3 nghìn tên miền quốc tế đã được thông báo trên trang http://thongbaotenmien.vn.

P.V

.
1