UBND huyện sẽ được cấp phép xây dựng cột BTS

08:57, 06/12/2017

(XHTT) - Quy định trên vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tuần sau (11/12/2017).

(XHTT) - Quy định trên vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tuần sau (11/12/2017).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố. Theo đó, thẩm quyền cấp phép xây dựng các cột ăng-ten thu phát sóng trên địa bàn sẽ được chuyển cho UBND cấp huyện thực hiện thay vì tập trung ở Sở Thông tin và Truyền thông như trước đây. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

Với quyết định này, việc cấp phép xây dựng cột BTS cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Nội sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ di động, đặc biệt là 3G, 4G cho thủ đô. Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng trạm BTS nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên do địa hình nhà cửa san sát nên vẫn có nhiều nơi không có sóng di động (của mạng này hay mạng khác). Việc lắp đặt trạm BTS cũng gặp nhiều khó khăn do người dân không đồng ý cũng như cấp phép kéo dài.

Ngoài ra, còn một số quy định được sửa đổi, bổ sung so với quy định cũ. Ví dụ như Các công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng gồm: Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan…

HV (tổng hợp)

.
1