Vinh danh các điển hình kỹ thuật và kinh doanh giỏi năm 2017 trên địa bàn Thủ đô

15:05, 17/01/2018

(XHTT) - VNPT Hà Nội và TTKD VNPT-Hà Nội đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất năm 2017 vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT trên địa bàn Hà Nội.

(XHTT) - Trong khuôn khổ Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 của VNPT trên địa bàn Hà Nội tổ chức ngày 16/01, VNPT Hà Nội và TTKD VNPT-Hà Nội đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất năm 2017 vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT trên địa bàn Hà Nội.

Tại Hội nghị, 06 tập thể và 04 cá nhân Điển hình kỹ thuật giỏi; 03 tập thể và 09 cá nhân điển hình Kinh doanh giỏi năm 2017 đã được vinh danh. Đây là sự ghi nhận, biểu dương, khích lệ kịp thời tới CBCNV người lao động, qua đó nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đơn vị.

Đây là các tập thể và cá nhân điển hình kỹ thuật giỏi, kinh doanh giỏi năm 2017 được tôn vinh.

Đây là các tập thể và cá nhân điển hình kỹ thuật giỏi, kinh doanh giỏi năm 2017 được tôn vinh.

P.V

 

.
1