100% cơ quan ban ngành huyện Hoàng Su Phì sử dụng VNPT ioffice

14:39, 12/12/2018

(XHTT) - 100% các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng phần mềm VNPT iOffice; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các dịch vụ hành chính công của VNPT, huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện thành công công tác cải cách hành chính.

100% các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng phần mềm VNPT iOffice; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc nhằm giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin.

Việc kết nối liên thông qua hệ thống “một cửa” điện tử và dịch vụ công trực tuyến cũng đang đem lại hiệu quả tích cực, cho phép cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến một cách đơn giản, thuận tiện.

Từ đầu năm đến nay, đã có 1.042 hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp huyện, trong đó trả sớm và đúng hạn 971 hồ sơ, 56 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp xã từ đầu năm đến nay là 15.150 bộ, không có tình trạng tồn đọng.

P.V

.
1